Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Door de toepassing van onder andere de driewegkatalysator, oxidatiekatalysator en schonere motoren zijn de emissies naar lucht van de meeste stoffen gedaald. De emissie van kooldioxide neemt nog steeds toe.

 199019951999200020012002
       
 miljoen kg    
Koolmonoxide (CO)765545469447424414
Wegverkeer720500421401379369
w.v.      
 personenauto's600403327307286276
 lichte bedrijfsvoertuigen543226242221
 zware bedrijfsvoertuigen252119191919
 motorfietsen en bromfietsen404549505254
Overig verkeer212224242424
Mobiele werktuigen252225222121
       
Kooldioxide (CO2) 1)30 20033 10037 16737 90038 10038 900
Wegverkeer23 40026 20029 67730 30030 70031 400
w.v.      
 personenauto's15 30017 00018 46218 70018 80019 300
 lichte bedrijfsvoertuigen2 1202 6903 9324 3004 5004 730
 zware bedrijfsvoertuigen5 7506 3106 9916 9307 0207 100
 motorfietsen en bromfietsen234272292305315330
Overig verkeer4 2204 5504 9245 2605 2305 220
Mobiele werktuigen2 5702 3502 5662 3502 2402 240
       
Vluchtige organische       
stoffen (VOS) 2)206151124117111108
Wegverkeer1911371081039794
w.v.
 personenauto's15010277716662
 lichte bedrijfsvoertuigen148,26,45,95,55,3
 zware bedrijfsvoertuigen107,15,45,04,84,7
 motorfietsen en bromfietsen181920212122
Overig verkeer6,26,77,17,27,06,9
Mobiele werktuigen8,27,58,27,57,27,2
       
Stikstofoxiden (NOx)375329310303294288
Wegverkeer267220189184177172
w.v.      
 personenauto's15110979736662
 lichte bedrijfsvoertuigen191920212121
 zware bedrijfsvoertuigen979190919089
 motorfietsen en bromfietsen0,30,40,50,50,50,6
Overig verkeer677279818181
Mobiele werktuigen413741373636
       
Fijn stof (PM10) 3)262221201919
Wegverkeer181412121111
w.v.      
 personenauto's7,45,74,94,74,54,4
 lichte bedrijfsvoertuigen4,53,53,23,23,13,0
 zware bedrijfsvoertuigen6,14,93,93,63,53,3
 motorfietsen en bromfietsen0,20,20,30,30,30,3
Overig verkeer3,63,74,24,34,34,3
Mobiele werktuigen4,13,74,13,73,63,6
       
Bron: CBS.CBS/MC/aug03/0128
1) Niet temperatuurgecorrigeerd.
2) Emissies door zowel verbranding als verdamping.
3) Emissies door zowel verbranding als slijtage 

Ontwikkeling emissie koolmonoxide en vluchtige organische stoffen

Sinds 1980 zijn de emissies van koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) met respectievelijk 65 en 60% verminderd. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de stapsgewijs aangescherpte Wegvoertuigen naar milieuklasse, 1985-2018. De eisen voor de kwaliteit van de uitlaatgassen hebben uiteindelijk geresulteerd in de toepassing van driewegkatalysatoren bij personen- en bestelauto's op benzine en LPG. Nieuwe diesel-personenauto's worden vanaf 1996 uitgerust met een oxidatiekatalysator. Bij diesel-bestelauto's vindt dit plaats vanaf 2000. De eisen met betrekking tot de verdamping van benzine uit het brandstofsysteem van voertuigen hebben geleid tot het inbouwen van koolstoffilters vanaf 1989. Tussen 1990 en 2002 zijn de (VOS)-verdampingsemissies met 30% verminderd.

Ontwikkeling emissie kooldioxide

Tussen 1990 en 2002 heeft de groei van de kooldioxide (CO2)-emissie door het wegverkeer gelijke tred gehouden met de groei van het aantal voertuigkilometers. Dit betekent dat wegvoertuigen gemiddeld in deze periode niet zuiniger zijn geworden.

Ontwikkeling emissie stikstofoxiden

Na een lichte stijging in de jaren tachtig daalt de emissie van stikstofoxiden (NOx) vanaf 1990 door enerzijds het gebruik van driewegkatalysatoren in personen- en bestelauto's en anderzijds de toepassing van steeds schonere dieselmotoren. Dit laatste is vooral van belang bij zware bedrijfsvoertuigen. Ten opzichte van 1980 is de emissie van NOx door het wegverkeer met ruim eenderde gedaald. Bij een aantal automerken wordt bij duurdere modellen met een dieselmotor een roetfilter toegepast om de emissie van fijn stof terug te dringen. Ook de ter bestrijding van de NOx toegepaste uitlaatgasrecirculatie (EGR) heeft een verlagend effect op de emissie van fijn stof.

Ontwikkeling emissie fijn stof

De emissie van fijn stof door het wegverkeer is in de periode 1980-2002 met 70% afgenomen. Dit is voornamelijk te danken aan schonere dieselmotoren in zware bedrijfsvoertuigen. Bij een aantal automerken wordt bij duurdere modellen met een dieselmotor een roetfilter toegepast om de emissie van fijn stof terug te dringen. Ook de ter bestrijding van de NOx toegepaste uitlaatgasrecirculatie heeft een verlagend effect op de emissie van fijn stof.

Ontwikkeling emissies zwaveldioxide en loodverbindingen

De emissies van loodverbindingen en zwaveldioxide (SO2) door het wegverkeer zijn in de loop der jaren drastisch verminderd. Dit is een gevolg van het door wettelijke maatregelen afgedwongen gebruik van loodvrije benzine en laagzwavelige dieselolie. Een uitzondering hierop vormen de SO2-emissies door zeeschepen. Deze zijn tussen 1980 en 2002 met 30% gestegen. Het aandeel door verkeer en vervoer in de totale SO2-emissie in Nederland bedraagt circa 25%. De emissie van loodverbindingen door voertuigen is verwaarloosbaar geworden.

Ontwikkeling emissies distikstofoxide

De van distikstofoxide neemt sinds 2000 licht af. Dit komt door de invoering van de nieuwste generatie katalysatoren. Ook de emissies door zware bedrijfsvoertuigen (diesel) nemen af doordat EURO3-motoren aanmerkelijk minder N2O produceren dan hun voorgangers.

Methodiek

Onder verkeer en vervoer vallen ook mobiele werkuigen, zoals rijdende hijskranen.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
37
Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 1990-2002 (indicator 0128, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.