Verkeer en milieu

Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2017

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator is beëindigd.

De indicator Emissies en voertuigkilometers is beëindigd. De gegevens uit deze indicator zijn nu opgenomen in de indicator Emissies naar lucht door wegverkeer.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2019). Emissies en voertuigkilometers per wegtype, 2017 (indicator 0132, versie 32 , 25 juni 2019 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.