Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Plastics hebben een steeds groter aandeel in het huishoudelijk restafval. GFT en dergelijke en papier en karton blijven de belangrijkste bestanddelen.

 194019581971198019902000200220032004
          
 miljoen kg       
          
Totale hoeveelheid1)..3 1104 0904 6003 9353 9383 8993 933
          
 gewichtsprocent      
          
GFT-afval, brood, dierlijk afval en ongedefinieerd restafval 645652535238353535
Papier en karton222026212532272626
Kunststoffen00578,012131619
Glas1210125,05,04,24,33,6
IJzer2233,03,04,04,53,23,5
Non-ferro metalen0000,50,70,70,80,50,4
Textiel2122,02,03,02,72,72,5
Bijzonder afval/KCA 2)0000,20,50,50,20,20,2
Overig 3)91922,04,011121110
          
Bron: SVA; Gemeente Rotterdam; CBS; RIVM; Senter Novem.CBS/MNC/dec05/0141
1) Het restafval omvat het afval van huishoudens dat niet gescheiden, via vuilniszakken of grijze containers, wordt ingezameld.
2) KCA vanaf 1995, daarvoor bijzonder afval
3) Voornamelijk hout, keramiek, tapijt, leer en rubber. Tot in de jaren zestig relatief veel kolenas.

Hoeveelheid huishoudelijk restafval stabiliseert

Tussen 1940 en 2004 zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar. Zo is de hoeveelheid huishoudelijk restafval tussen 1990 en 2000 aanzienlijk afgenomen. Dit kwam voornamelijk door de invoering van de gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval). De hoeveelheid restafval is de laatste jaren gestabiliseerd.

Steeds meer plastic in restafval

De kunststoffractie in huishoudelijk restafval is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Daar waar kunststofafval voor 1970 nog nauwelijks werd gevonden in het restafval, maakt het inmiddels bijna 20% van het restafval uit.
Met de invoering van de gescheiden inzameling van gft-afval is ook de samenstelling van het restafval gewijzigd. Dit is met name bij het aandeel gft-afval zichtbaar. Begin jaren '90 was dit aandeel nog ruim 50%, inmiddels is dit gestabiliseerd op ongeveer 35%. Een vergelijkbaar effect is zichtbaar rond de invoering van de glasbak (rond 1980). Mede als gevolg hiervan is het aandeel glas afgenomen van 10-12% naar 3,5-4,5%.

Bronnen

  • NVRD (1960). Technisch maandblad voor gemeentereiniging, vervoerswezen en ontsmetting. Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren, Den Haag.
  • SVA (1980). Beperking en hergebruik van afval van partikuliere huishoudingen. Stichting Verwijdering Afvalstoffen, Amersfoort.
  • RIVM (2002). Onderzoek naar de fysische samenstelling van het Nederlandse huishoudelijke restafval in 2000 en 2001. RIVM, Bilthoven.
  • CBS (2005). StatLine. Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden. CBS, Voorburg/Heerlen.
  • Senter Novem (2005). Samenstelling van het huishoudelijk restafval; resultaten sorteeranalyses 2004, Senter Novem, Utrecht

Relevante informatie

  • Meer informatie over huishoudelijk afval is te vinden op StatLine (CBS)

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Samenstelling van huishoudelijk restafval, 1940-2004 (indicator 0141, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.