Emissie naar lucht, water en bodem

Emissie van methaan uit stortplaatsen

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer bijgehouden.

Uitstoot methaan uit stortplaatsen op website Emissieregistratie

De emissie van methaan uit stortplaatsen kunt u vinden op de website van de Emissieregistratie.

Referenties

  • Emissieregistratie (2011). Website Emissieregistratie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven. CBS, Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven, , RWS-Waterdienst, Lelystad, AgentschapNL, Utrecht en TNO, Utrecht.

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Emissie van methaan uit stortplaatsen (indicator 0160, versie 08 , 21 december 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.