Isolatiemaatregelen woningen, 1982-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt gestaag toe. Dubbel glas is de meest voorkomende isolatievorm. In 2007 was in ruim 80% van de woningen dubbel glas aanwezig.

Aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt nog steeds toe

Het aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt nog steeds gestaag toe. Een belangrijk deel van deze groei is het gevolg van de bouw van goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen en sloop van slecht geïsoleerde woningen. Woningen die zijn gebouwd na 1980, toen isolatie bij nieuwbouw gangbaar werd, vormen anno 2010 ruim 40% van de totale woningvoorraad. Koopwoningen zijn meestal beter geïsoleerd dan huurwoningen.

Dubbel glas is de meest voorkomende isolatievorm. In 2007 was in bijna 85% van de woningen dubbel glas aanwezig. Dit is echter vaak beperkt tot één of enkele ruimten.

De huidige cijfers zijn lager dan in de vorige versie van deze indicator. Dit is het gevolg van een methodiekwijziging, waarbij de gehele tijdreeks is aangepast. Voorheen waren de cijfers gebaseerd op het zgn BAK-onderzoek (van EnergieNed). Nu zijn deze gebaseerd op het HOME/WoON-onderzoek (van SenterNovem).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Isolatiemaatregelen woningen
Omschrijving
Woningen met isolatiemaatregelen (uitgedrukt als percentage). Muurisolatie, vloerisolatie, dubbelglas, dakisolatie.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving, data afkomstig van SenterNovem.
Berekeningswijze
Methonder in opdracht van SenterNovem.
Notitie: Isolatiegraden: trend 1995 - 2007 van 13 maart 2009. De monitor combineert WoON- en HOME-cijfers.De monitor betreft de fractie geïsoleerde woningen.
Hierbij geldt een woning als geïsoleerd als de isolatiegraad van die woning 50% of meer is.Bij dak- en vloerisolatie worden sommige woningen buiten beschouwing gelaten. Het gaat dan om flatwoningen e.d. waarvoor dak- of vloerisolatie niet relevant is.
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Energieprijzen huishoudens, energielabels, cv-ketels, gasverbruik, verlichting van woningen en utiliteitsbouw
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
SenterNovem (2009). KOMPAS energiebewust wonen en werken. Energiecijfers Woningbouw.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Isolatiemaatregelen woningen, 1982-2007 (indicator 0383, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.