Isolatiemaatregelen woningen, 1982-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt gestaag toe. Dubbel glas is de meest voorkomende isolatievorm. In 2012 was in 86% van de woningen dubbel glas aanwezig.

Aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt nog steeds toe

Het aantal woningen met isolatiemaatregelen neemt nog steeds gestaag toe. Een belangrijk deel van deze groei is het gevolg van de bouw van goed geïsoleerde nieuwbouwwoningen en sloop van slecht geïsoleerde woningen. De afgelopen jaren zijn ook in veel bestaande woningen isolatievoorzieningen aangebracht, met name in de sociale huursector. Koopwoningen zijn nog net iets beter geïsoleerd dan huurwoningen. Particuliere huurwoningen blijven achter.

Isolatievormen

Dubbel glas is de meest voorkomende isolatievorm. In 2012 was in 86% van de woningen dubbel glas aanwezig. Dit houdt in dat minstens de helft van de ramen is voorzien van dubbel glas.
Vloerisolatie is het minst aanwezig in de woningvoorraad. Iets meer dan de helft van de woningen met een vloer op de begane grond heeft een geïsoleerde vloer.
Isolatiemaatregelen hebben bijgedragen aan een daling van het gemiddelde gasverbruik in woningen. Over de periode 2000-2012 daalde dit met 23% (ECN/ EnergieNed/NetbeheerNL, 2014).

Besparing door stookgedrag en andere besparingsmogelijkheden

Naast een resterend potentieel aan isolatiemaatregelen zijn er nog diverse andere belangrijke besparingsmogelijkheden, zoals het installeren van warmtepompen en zonneboilers. In 2012 was het overgrote deel van de huizen met centrale verwarming reeds voorzien van een HR ketel (84%).
Stookgedrag is ook sterk van invloed op het energieverbruik. Bewoners van slecht geïsoleerde huizen (labels F en G) gebruiken een derde minder gas dan berekend op basis van de woningkenmerken (ECN, 2013).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Isolatiemaatregelen woningen
Omschrijving
Woningen met isolatiemaatregelen (uitgedrukt als percentage). Muurisolatie, vloerisolatie, dubbelglas, dakisolatie.
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving. De cijfers zijn gebaseerd op de zgn. WoON-onderzoeken en de voorloper daarvan, de zgn. KWR onderzoeken (t/m 1990) (zie referenties)
Berekeningswijze
De monitor betreft de fractie geïsoleerde woningen.
Hierbij geldt een woning als geïsoleerd als de isolatiegraad van die woning 50% of meer is.
Basistabel
Data uit pdf's gehaald (zie referenties), staan niet meer online
Geografische verdeling
Nederland
Andere variabelen
Energieprijzen huishoudens, energielabels, cv-ketels, gasverbruik, verlichting van woningen en utiliteitsbouw
Verschijningsfrequentie
onregelmatig
Achtergrondliteratuur
Zie Referenties.
Opmerking
Volgende update 2019 o.b.v. WoOn 2018 onderzoek
Betrouwbaarheidscodering
Vrij betrouwbaar, steekproef ca 4800 woningen

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
07
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Isolatiemaatregelen woningen, 1982-2012 (indicator 0383, versie 06,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.