Productie van duurzame energie, 1990-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Duurzame energie draagt in 2004 voor 1,8% bij aan de totale energievoorziening in Nederland. De productie van duurzame energie is in 2004 gegroeid met 24% naar 60,1 PJ.

 19902000200220032004*
      
 TJ vermeden primaire energie 
Totaal duurzame energiebronnen18 57437 86848 16948 38060 113
Waterkracht7521 179927607810
Windenergie4956 8617 97611 11215 670
Zon-fotovoltaïsch (PV), totaal366149270286
Zon-thermisch, totaal73421563626698
Warmtepompen totaal.380539702949
Warmte/koude opslag6296617741798
Biomassa totaal17 24628 66637 39834 32240 901
w.v.Bio-energie AVI's6 09311 41711 34011 48411 115
 Bij- en meestoken biomassa in centrales-1 85510 1487 10714 015
 Houtkachels voor warmte bij bedrijven1 6571 9651 8571 8021 748
 Houtkachels bij huishoudens6 2315 7015 5415 4645 464
 Overige biomassaverbranding5612 4312 9403 1143 260
 Biomassavergisting, totaal2 7045 2985 5725 3505 298
 w.v.Biomassavergisting, stortgas3411 9862 0961 8611 731
 Biomassavergisting, rioolwaterzuivering1 8662 2992 4352 3452 425
 Biomassavergisting, overig4971 0131 0411 1441 142
      
 als % van totaal energieverbruik 
Totaal duurzame energie0,691,241,521,491,82
      
Bron: CBS.CBS/MNC/aug05/0385

Productie duurzame energie stijgt in 2004

De productie van duurzame energie is tussen 1995 en 2004 bijna verdrievoudigd. In 2004 is er een groei met 24% tot 60,1 PJ.
In 2004 is 1,8% van het Nederlandse energieverbruik afkomstig van duurzame energiebronnen. In 2003 was dit nog 1,5%. De doelstelling van de overheid voor het duurzame binnenlandse energieverbruik is 5% in 2010 en 10% in 2020 (EZ 1996, 2005). Het is daarbij niet altijd even duidelijk in hoeverre de import van duurzame energie mag worden meegeteld.

Meeste duurzame energie is bio-energie

Bio-energie levert ook in 2004 de grootste bijdrage aan de productie van duurzame energie, en wel een tweederde deel. De belangrijkste vormen zijn het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales en afvalverbranding. De toepassing van biomassa voor energieproductie is sinds 1990 ruim verdubbeld. In 2003 was er een daling ten opzichte van 2002, met name vanwege de afname van de meestook in elektriciteitscentrales. Echter, in 2004 is de meestook weer verdubbeld. De verbranding van afval en biomassa wordt gebruikt voor zowel de winning van elektriciteit als warmte. Vergisting van biomassa geeft gassen die bij verbranding energie opleveren.

Windenergie groeit fors

In 2004 draagt windenergie voor een kwart bij aan de productie van duurzame energie. De elektriciteitsproductie uit windenergie stijgt de laatste jaren fors door het plaatsen van veel grote windmolens.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de productie door duurzame energie is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De hoeveelheid duurzame energie wordt uitgedrukt in het aantal terajoules vermeden primaire energie (dit is de hoeveelheid vermeden fossiele energiedragers). De informatie in de tabel is afkomstig uit enquêtes van het CBS, uit het duurzame stroomcertificaten beheer van CertiQ en voor de jaren tot en met 2002 uit deelinventarisaties uitgevoerd door Ecofys en KEMA. De methode voor het berekenen van de duurzame energie is vastgelegd in het Protocol Monitoring Duurzame Energie (SenterNovem, 2004). Als gevolg van de recente herziening van het Protocol en verbeterd statistisch grondmateriaal is de tijdreeks voor duurzame energie in juni 2005 herzien (CBS, 2005c).
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
39
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
38
versie‎
37
versie‎
36
versie‎
35
versie‎
31
versie‎
29
versie‎
26
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
05

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Productie van duurzame energie, 1990-2004 (indicator 0385, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.