Windvermogen in Nederland, 1990-2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2002 is het windvermogen flink toegenomen met 191 MW tot 677 MW. Dit is een toename van 39% ten opzichte van 2001.

Opgesteld windvermogen op land in 2002 flink toegenomen

Het windvermogen is in 2002 met 191 MW toegenomen. Dit is een groei van 39% ten opzichte van 2001. Het totale windvermogen op land in Nederland komt daarmee per 1 januari 2003 uit op 677 MW, verdeeld over 1467 windturbines. De doelstelling voor Nederland is 1.500 MW windvermogen op het land in 2010.De grootste toename van het windvermogen in 2002 werd gerealiseerd in de provincies Flevoland en Zuid-Holland. In de provincie Flevoland staat het meeste windvermogen opgesteld. Met een opgesteld vermogen van 273 MW heeft Flevoland in 2002 als eerste provincie de provinciale doelstelling van 220 MW gerealiseerd.

De beperkte beschikbaarheid van locaties en de langdurige planologische en bezwaarprocedures zijn de voornaamste knelpunten bij het realiseren van windvermogen.

Beleid met betrekking tot windenergie

De doelstelling voor Nederland is 1.500 MW windvermogen op land in 2010. Om dit te realiseren is op 10 juli 2001, door alle provincies, de Bestuursovereenkomst Landelijke Ontwikkeling Windenergie (BLOW) ondertekend. BLOW heeft als doelstelling de inzet van windenergie op land te vergroten. Van de provincies wordt na de ondertekening verwacht dat zij borg staan voor de noodzakelijke planologische regelingen en zich actief zullen inzetten voor de realisatie van het gewenste windvermogen. In de BLOW zijn een aantal doelstellingen vastgelegd ten aanzien van het te realiseren windvermogen op land in 2010. Per provincie is in de bestuursovereenkomst een minimum taakstelling vastgesteld.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
31
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
30
versie‎
29
versie‎
28
versie‎
27
versie‎
26
versie‎
25
versie‎
24
versie‎
23
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Windvermogen in Nederland, 1990-2002 (indicator 0386, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.