Afval

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  Aantal Capaciteit Verbrand 1) Resten w.v.          
          bodemas vliegas ferro- non-ferro rookgas-
          2)   schroot   reinigings
                  residu
 
  absoluut miljoen kg
1970 6 . 325 65 . . . . .
1980 11 . 2 270 710 595 42 70 0 0
1990 13 . 2 845 795 635 95 65 0 1
1995 8 3 350 2 885 770 640 56 52 2 23
                   
1996 10 4 610 3 600 960 790 53 82 2 32
1997 11 5 000 4 500 1 175 960 69 98 3 47
1998 11 5 000 4 650 1 185 950 89 105 4 38
1999 11 5 000 4 820 1 220 970 91 116 5 37
2000 11 5 500 4 900 1 120 880 84 105 8 43
2001 11 5 500 4 800 1 150 904 78 121 8 39
 
Bron: VVAV, WAR, AOO. RIVM/MC/okt02
1) Inclusief het in de AVI's mee verbrand gevaarlijk afval.
2) Vanaf 1995 bewerkte bodemas.

Ontwikkeling capaciteit afvalverbrandingsinstallaties

De totale capaciteit van afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) is tot en met 1997 aanzienlijk toegenomen. Een aantal kleinere installaties is gesloten en een aantal grote AVI's is geopend.

Ontwikkeling reststoffen afvalverbrandingsinstallaties

De hoeveelheid reststoffen na verbranding is in de loop van de tijd gedaald ten opzichte van de verbrande hoeveelheid (van 30 naar minder dan 25%). De extra rookgasreinigingsapparatuur, die na 1990 is geïnstalleerd om onder andere de Emissie van dioxinen naar lucht door afvalverbrandingsinstallaties te verminderen, heeft geleid tot nieuwe afvalstoffen (rookgasreinigingsresidu).

Beleid

In het landelijk afvalbeheerplan (LAP) is opgenomen dat het bestaande moratorium op de uitbreiding van de capaciteit voor 'verbranding van afvalstoffen als vorm van verwijderen' (AVI's) per 1 juli 2003 wordt opgeheven. Verwacht wordt dat het van de grond komen van initiatieven voor de verbranding van hoogcalorische afvalstromen, verkregen door mechanische scheiding van gemengd ingezameld afval, hierdoor niet belemmerd zal worden. Voor genoemde initiatieven wordt een stimuleringskader ontwikkeld dat voorziet in vergoedingen van vermeden CO2-emissies.

Referenties

  • VVAV (2002). Jaarverslag 2001. Vereniging van Afvalverwerkers, Utrecht.
  • WAR (2002). Afvalverwerking in Nederland. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Relevante informatie

  • Meer informatie over afvalverbrandingsinstallaties is te vinden bij de Vereniging van Afvalverwerkers (VVAV). De VVAV behartigt de belangen van de exploitanten van composteerbedrijven, afvalverbrandingsinstallaties, stortplaatsen en van bewerkers van afvalstoffen, bij de groei naar één Europese afvalmarkt.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2001 (indicator 0394, versie 03 , 23 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.