Afval

Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid verbrand afval is toegenomen. Dit komt doordat de eerdere capaciteitsuitbreidingen volledig in gebruik zijn genomen en omdat brandbaar afval vanuit het buitenland ingevoerd wordt om hier verbrand te worden in de resterende capaciteit voor verbranden. In 2015 is in totaal 7,6 Mton afval verbrand in Nederland.

Capaciteit afvalverbrandingsinstallaties constant

Eind 2015 bedroeg de capaciteit voor het verbranden van afval in Nederland 8,0 Mton, net als in 2014. Hiermee is vooralsnog een eind gekomen een de toename in capaciteit door uitbreidingen en/of optimalisaties in het verbrandingsproces.

Verbrande hoeveelheid afval in afvalverbrandingsinstallaties

De hoeveelheid verbrand afval is in 2015 ook gestabiliseerd rond 7,6 Mton. Van deze hoeveelheid was 1,7 Mton afval afkomstig uit het buitenland en 5,9 Mton uit Nederland. De invoer van brandbaar afval uit het buitenland bedroeg in 2014 nog 1,6 Mton.

Reststoffen afvalverbrandingsinstallaties

De productie van reststoffen neemt toe. Dit hangt samen met de toename in de verbrande hoeveelheid. Van ferro en non-ferro schroot is meer teruggewonnen uit de bodemassen. Dit komt door verbeterde technieken om dit terug te winnen.

Beleid

Alle afvalverbrandingsinstallaties worden jaarlijks getoetst of ze voldoende energie-efficiƫnt zijn om als installaties voor nuttige toepassing kunnen zijn. Ook in 2015 was dit het geval en daarmee hebben alle afvalverbrandingsinstallaties in 2016 ook de zogenaamde R1-status. Daardoor kunnen zij gemakkelijker afval uit het buitenland halen om in Nederland te verbranden.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Afvalverbrandingsinstallaties

Omschrijving

Aantal afvalverbrandingsinstallaties, de capaciteit, de verbrande hoeveelheid afval en de hierbij vrijkomende afvalstoffen

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat

Berekeningswijze

Integraal onderzoek bij de afvalverbrandingsinstallaties

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

WAR (2016). Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2015. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Betrouwbaarheidscodering

Integrale enquete.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Afvalverbrandingsinstallaties, aantal en capaciteit, 1970-2015 (indicator 0394, versie 15 , 1 juni 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.