Klimaatverandering

Zomerse dagen in Nederland, 1906-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

Het aantal zomerse dagen in De Bilt is in de afgelopen eeuw significant toegenomen. Het aantal is verdubbeld, van gemiddeld 14 dagen in 1906 naar 27 dagen in 2003.

Sterke toename vanaf 1970

Zomerse dagen zijn dagen waarbij de maximum temperatuur op een dag oploopt tot boven de 25 ┬║ C. Uit de metingen in De Bilt blijkt dat er twee perioden zijn geweest met een toename, namelijk 1906-1935 en 1970-2003. De toename in de laatste periode is het sterkst en komt overeen met de toename in de jaargemiddelde temperatuur in De Bilt. Over de hele periode gezien, dus van 1906 tot 2003, is het aantal zomerse dagen verdubbeld. Dit verschil is ondanks de grote jaar-op-jaar-variabiliteit statistisch significant.

Oorzaak van de toename in zomerse dagen

De belangrijkste reden voor de toename van het aantal zomerse dagen in Nederland is net als voor de jaargemiddelde temperatuur waarschijnlijk het door de mens veroorzaakte versterkte broeikaseffect. Dit versterkte broeikaseffect is een gevolg van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Daarnaast zijn er ook natuurlijke processen die de gemiddelde temperatuur op aarde beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld variaties in de sterkte van de zonnestraling, vulkaanuitbarstingen, El Ninos en het chaotische gedrag van het klimaat zelf.

Referenties

Relevante informatie

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2005). Zomerse dagen in Nederland, 1906-2003 (indicator 0509, versie 01 , 6 december 2005 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.