Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2004

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de periode 1998-2004 is de uitvoer van afval ruim verachtvoudigd, terwijl de invoer nagenoeg gelijk bleef. 80 à 90% van de in- en uitgevoerde afvalstoffen wordt nuttig toegepast; de rest is bestemd voor verwijdering (storten en verbranden).

Uitvoer van afval groeit sterk

In 2004 is 4,4 miljard kg afval uitgevoerd. Vergeleken met 2003 is dat een stijging van 14%. Daarmee wordt de stijgende trend die de uitvoer in eerdere jaren liet zien voortgezet. Tussen 1998 en 2004 is de uitvoer van afval ruim verachtvoudigd.
De soorten afval die naar het buitenland gaan zijn divers. Enkele omvangrijke stromen zijn bodemas van afvalverbrandingsinstallaties, houtafval, verontreinigde grond en restfracties van afvalsortering. Het grootste deel van het uitgevoerde afval (80% à 90%) is bestemd voor nuttige toepassing.

Invoer stabiel

De invoer van afvalstoffen is in de periode 1998-2004 redelijk stabiel met gemiddeld 470 miljoen kg per jaar. In 2004 is 576 miljoen kg afval ingevoerd.
Bijna al het buitenlands afval wordt in Nederland nuttig toegepast.

Beleid

De in-, door- en uitvoer van afval in Nederland wordt sinds 1994 geregeld door de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA). Uitgangspunt van de EVOA is dat het afval zoveel mogelijk in het eigen land verwerkt moet worden.
Afval mag doorgaans alleen worden uitgevoerd indien het bestemd is voor nuttige toepassing of voor nascheiding waarbij minimaal 50% van het afval nuttig toegepast wordt.

Bronnen

  • SenterNovem (2005, in voorbereiding). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2004. SenterNovem, Utrecht.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De bovenstaande gegevens over de in- en uitvoer van afval hebben uitsluitend betrekking op afvalstoffen die met kennisgeving in het kader van de EVOA zijn in- of uitgevoerd. Afvalstoffen die op de zogenaamde groene lijst vermeld staan mogen zonder kennisgeving binnen de OESO landen in- of uitgevoerd worden en zijn daarom dus niet in de cijfers inbegrepen. Voorbeelden van afvalstoffen de op de groene lijst staan zijn papier en karton, textiel, kunststoffen en metalen.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
10
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Invoer en uitvoer van afvalstoffen, 1998-2004 (indicator 0520, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.