Emissie naar lucht, water en bodem

Emissies naar oppervlaktewater en riool

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.


Deze indicator is afgesloten. De gegevens van deze indicator zijn gesplitst in twee afzonderlijke indicatoren, te weten:

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.