Ecosystemen

Muurhagedis op vestigingswerken Maastricht

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De muurhagedis is sterk in aantal toegenomen dankzij het op deze soort afgestemde beheer van de vestingswerken in Maastricht.

Ontwikkeling

Veel van de oude stadswallen en vestingwerken in Maastricht zijn in de loop der jaren verdwenen. Dat is ongunstig voor de muurhagedis die op de oude muren leeft. De muurhagedis komt in Nederland voor op de restanten van oude vestingwerken (de Hoge en de Lage Fronten) in Maastricht. Recent is de muurhagedis ook op het spoorwegemplacement van Maastricht aangetroffen, langs een spoorlijn richting België en op een bedrijfsterrein Begin jaren tachtig waren er nog maar enige tientallen exemplaren van deze soort over.Vanaf de jaren tachtig herstelt de populatie zich weer dankzij aangepaste restauratie en beheersmaatregelen in de Hoge Fronten. De soort is daartoe ook gekweekt en uitgezet. Ook een aantal warme zomers heeft aan de toename bijgedragen. Inmiddels zijn er circa honderdvijftig volwassen en halfvolwassen dieren in de Hoge Fronten. Daarmee lijkt het maximale aantal in dat gebied bereikt. De Lage Fronten worden pas sinds kort beschermd en onderzocht. Op de andere locaties wordt nog niet systematisch geteld.De muurhagedis staat op de Rode Lijst van reptielen en amfibieën.

Referenties

  • Zuiderwijk, A. (red.) (2003). Gegevens monitoring 2002. Nieuwsbrief Meetnet Reptielen nr. 26. RAVON Werkgroep Monitoring. Amsterdam.
  • Moors, C. & M. Heusèrr (2002). Jaarverslag Hoge Fronten 2001. Centrum voor Natuur en Milieu-educatie. Maastricht.

Technische toelichting

Technische toelichting

De figuur geeft de verandering in het totaal aantal volwassen en halfvolwassen muurhagedissen op de Hoge Fronten en de Lage Fronten. Het onderzoek naar de aantalsontwikkeling van de muurhagedis op de Lage Fronten is pas in 2000 gestart. De gegevens komen van het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie in Maastricht.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2003). Muurhagedis op vestigingswerken Maastricht (indicator 1199, versie 03 , 29 september 2003 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.