Vervroeging vliegtijd vlinders

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de vroeg in het jaar vliegende dagvlinders is een vervroeging van de vliegtijd van circa negen dagen opgetreden.

Ontwikkeling vliegtijd

In 13 jaar tijd is de vliegperiode van de vroege dagvlinders met circa negen dagen vervroegd. Vroege dagvlinders zijn vroeg in het jaar vliegende vlinders. Het begin van de vliegperiode wordt bij dagvlinders in sterke mate door de temperatuur bepaald. Dat de vroege soorten eerder in het jaar verschijnen, is waarschijnlijk het gevolg van het warmer worden van het voorjaar.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
De gegevens zijn afkomstig van het NEM-meetnet vlinders. Van iedere vlindersoort is voor elk jaar in de periode 1992-2004 bepaald op welke dag van het jaar de eerste 10% (eerste deciel) van de vlinders is waargenomen. Deze jaarlijkse dagnummers (1 januari = dag 1 etc.) vormen over een aantal jaren een reeks. De graadmeter is gebaseerd op 19 vroege dagvlindersoorten. Vroege soorten zijn de soorten met een gemiddelde eerste decielwaarde kleiner dan dagnummer 150. De 19 vroege dagvlindersoorten zijn:Aardbeivlinder, Argusvlinder, Bont dikkopje, Bont zandoogje, Boomblauwtje, Bruin dikkopje, Bruine vuurvlinder, Groentje, Groot koolwitje, Hooibeestje, Icarusblauwtje, Klein geaderd witje, Klein koolwitje, Kleine parelmoervlinder, Kleine vuurvlinder, Koninginnenpage, Landkaartje, Oranjetipje en Zilveren maanDe stippen in het figuur zijn de meetwaarden. Door deze meetwaarden is met behulp van het programma TrendSpotter (Visser, 2004) een flexibele trend berekend (de doorgetrokken lijn). Het gekleurde vlak geeft het 95% betrouwbaarheidsinterval van de trendlijn aan.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vervroeging vliegtijd vlinders (indicator 1406, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.