Wetlands van de Conventie van Ramsar

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie het op één na grootste aandeel aan wetlands.

Wetlands Conventie

Op 2 februari 1971 is in de Iraanse stad Ramsar door een groot aantal landen de Convention on Wetlands getekend. De Conventie is een verdrag tussen regeringen onderling voor de bescherming en juist gebruik van wetlands. Op dit moment hebben 158 landen deze Conventie ondertekend. Onder deze Conventie vallen eind 2008 in totaal 1828 wetlands met een totale oppervlakte van 169 miljoen ha.
Voorbeelden van typen wetlands, ofwel draslanden, zijn moerassen, meren, rivierdelta's en kustzones van zeeën.

Wetlands in Europa

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen van de Europese Unie een groot aandeel aan wetlands. Nederland heeft 43 wetlands of waterrijke gebieden met een totale oppervlakte van 816.898 ha. Op één na vallen al deze gebieden ook onder de Europese vogelrichtlijn. Van de Europese landen heeft alleen Duitsland een grotere oppervlakte aan wetlands. De totale oppervlakte aan wetlands in Europa die vallen onder de Conventie bedraagt 6.604.405 ha.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Wetlands in Nederland en Europa
Omschrijving
Oppervlakte wetlands in landen van de Europese Unie
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De lijst en de oppervlakten van de wetlandgebieden is overgenomen van de Ramsar List of Wetlands (zie Basistabel)Wetlands zijn watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran tot stand gekomen overeenkomst betreffende watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats van vogels.'Wetlands' is officieel gedefinieerd volgens het Ramsar Verdrag als: 'Waterrijke gebieden, moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer is dan zes meter'. Hierbij behoren tevens de aan watergebieden grenzende oever- en kustgebieden en binnen deze gebieden gelegen eilanden of zeewatergebieden.
Basistabel
De lijst van wetlands in de wereld die vallen onder de Conventie van Ramsar is opgenomen in de Ramsar List of Wetlands of International Importance. De lijst is bijgewerkt tot en met 2008.http://www.ramsar.org/index_list.htmDe lijst van Nederlandse gebieden is opgenomen onder download figuurdata
Geografische verdeling
Nederland en landen van de Europese Unie
Verschijningsfrequentie
onregelmatig
Opmerking
De officiële lijst van Ramsar wijkt af van de gegevens op de website van LNV met betrekking tot de oppervlakte per gebied. Het grootste verschil betreft het Haringvliet Ramsar 10800 ha, LNV 825 ha. Ook is bij LNV voor één gebied geen oppervlakte gegeven. Om ook een Europese vergelijking mogelijk te maken is voor de Ramsar lijst gekozen.
Betrouwbaarheidscodering
C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wetlands van de Conventie van Ramsar (indicator 1509, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.