Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere Europese landen in de Europese Unie (EU) de op één na grootste oppervlakte aan wetlands.

Wetlands Conventie

Op 2 februari 1971 is in de Iraanse stad Ramsar door een groot aantal landen de Convention on Wetlands getekend. De Conventie is een verdrag tussen regeringen onderling voor de bescherming en het juist gebruik van wetlands. Op dit moment hebben 170 landen deze Conventie ondertekend. Onder deze Conventie vallen eind 2020 in totaal 2.403 wetlands met een totale oppervlakte van ruim 254 miljoen ha.
Voorbeelden van typen wetlands zijn moerassen, meren, rivierdelta's en kustzones van zeeën.

Wetlands in Europa

Een waterrijk land als Nederland heeft ten opzichte van andere EU landen een groot aandeel aan wetlands. Nederland heeft 43 Ramsar wetlands of waterrijke gebieden met een totale oppervlakte van 899.291 ha. Behalve de Wieden (Overijssel) vallen al deze gebieden ook onder de Europese Vogel- en/of Habitatrichtlijn. Van de EU landen heeft alleen Roemenië een grotere oppervlakte aan Ramsar wetlands. De totale oppervlakte aan wetlands in de EU die vallen onder de Conventie bedraagt 8.167.266 ha.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Wetlands in Nederland en de Europese Unie
Omschrijving
Oppervlakte wetlands in landen van de Europese Unie
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De lijst en de oppervlakten van de wetlandgebieden is overgenomen van de Ramsar List of Wetlands (zie Basistabel)Wetlands zijn watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, tot stand gekomen overeenkomst betreffende watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats van watervogels.'Wetlands' is officieel gedefinieerd volgens het Ramsar Verdrag als: Moerassen, vennen, veen- of plasgebieden, natuurlijk of kunstmatig, blijvend of tijdelijk, met stilstaand of stromend water, zoet, brak of zout, met inbegrip van zeewater, waarvan de diepte bij eb niet meer is dan zes meter'. Hierbij kunnen tevens de aan watergebieden grenzende oever- en kustgebieden en binnen deze gebieden gelegen eilanden of zeewatergebieden dieper dan zes meter bij eb opgenomen worden.
Basistabel
De lijst van wetlands in de wereld die vallen onder de Conventie van Ramsar is opgenomen in de Ramsar List of Wetlands of International Importance. De lijst is bijgewerkt tot en met 2020.De lijst van Nederlandse gebieden is opgenomen onder download figuurdata.
Geografische verdeling
Nederland en landen van de Europese Unie
Verschijningsfrequentie
Onregelmatig
Opmerking
De officiële lijst van Ramsar wijkt af van de gegevens op de website van Natura2000 met betrekking tot de oppervlakte per gebied. De grootste verschillen betreffen:
Voordelta - Ramsar 92.271, N2000 83.534 ha (+8.737)
Waddenzee - Ramsar 271.023, N2000 271.771 ha (-748)
Westerschelde & Saeftinghe - Ramsar 43.647, N2000 44.052 ha (-405)
Haringvliet - Ramsar 10.880, N2000 11.196 ha (-316)
Om een EU vergelijking mogelijk te maken is voor de Ramsar lijst gekozen.
Betrouwbaarheidscodering
C. Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wetlands van de Conventie van Ramsar, per 2020 (indicator 1509, versie 02,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.