Economische productie per regio, 2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In de Randstad en industriële regio's is het bruto regionaal product (brp) per hoofd van de bevolking hoger dan elders in Nederland

Economische productie per regio

De regio's van Nederland met het hoogste brp in 2007 per hoofd van de bevolking zijn de COROPgebieden (zie geografische indeling) in het noorden, het zuidwesten en het zuiden van Nederland. De noordelijke regio's Kop van Noord-Holland, Oost-Groningen en Zuidwest- Friesland hebben het laagste bruto regionale product (brp) per hoofd van de bevolking.

Meer welvarende gebieden in Randstad en industriële regio's

De COROPgebieden Overig Groningen en Groot-Amsterdam zijn het meest welvarend in 2007; het hoge bruto regionaal product van Overig Groningen komt vooral voor rekening van de gaswinning in Slochteren (eenderde van de totale toegevoegde waarde van Nederland). Ook de regio's Groot-Rijnmond, Zeeuws-Vlaanderen en Zuidoost-Noord-Brabant hebben een vrij hoog brp; in deze regio's zijn relatief veel industriële activiteiten gevestigd. Veel noordelijke COROPgebieden zoals De Kop van Noord-Holland, Oost-Groningen en Zuidwest-Friesland hebben een vrij laag brp.

Bronnen

  • CBS, 2009 Statline

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bruto regionaal product (brp) per hoofd van de bevolking, per COROPgebied
Omschrijving
De indicator geeft de hoogte van het bruto regionaal product aan. Als onderdelen van het economisch proces worden in de nationale rekeningen productie, inkomensverdeling, bestedingen en financiering onderscheiden.Bij de regionale rekeningen ligt de nadruk echter op de beschrijving van de productieprocessen in de verscheidende regio's
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Berekeningswijze
Regionale rekeningen sluiten aan op de nationale rekeningen, behoudens afrondingsverschillen, en zijn in overeenstemming met het Europese Systeem van nationale en regionale Rekeningen 1995 (ESR 1995) van Eurostat. Het bruto regionaal product (brp) is het eindresultaat van de productieve activiteiten van de ingezeten productie-eenheden. Het is gelijk aan de toegevoegde waarde tegen basisprijzen van alle bedrijfsklassen samen, aangevuld met enkele transacties die niet naar bedrijfsklassen worden verdeeld. De toegevoegde waarde (basisprijzen) per bedrijfsklasse is gelijk aan het verschil tussen de productie (basisprijzen) en het intermediair verbruik (aankoopprijzen). Het brp per inwoner is het brp gedeeld door het gemiddeld aantal inwoners van de betreffende regio in de verslagperiode
Basistabel
CBS Statlinetabel met kerncijfers uit het thema Macro-economie, nationale rekening jaarcijfers; macro economische gegevens.
Geografische verdeling
COROPgebieden.Een COROPgebied is een regionaal niveau tussen gemeenten en provincies in. In 1970 ontworpen door de Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma, waaraan de indeling haar naam dankt. Nederland telt 40 COROPgebieden
Verschijningsfrequentie
Ieder jaar. In oktober 2011 verschijnen de definitieve cijfers over het jaar 2008 en voorlopige cijfers over het jaar 2009
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Economische productie per regio, 2007 (indicator 2065, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.