Ontwikkeling mobiliteit, 2000-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De afgelopen 10 jaar nam de totale personenmobiliteit (gemeten in reizigerskilometers) in Nederland met ongeveer 3% toe. Sinds 2005 doet zich een stabilisatie of lichte daling voor, in het bijzonder bij het autogebruik. Het goederenvervoer over de weg vertoont een vergelijkbaar patroon.


Ontwikkeling personen en goederenmobiliteit. Bron: KiM (Mobiliteitsbalans 2011 )

  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Personenmobiliteit (miljard reizigerskm) 177 185 185 184 183 183 183
Autobestuurder 86 92 93 93 94 94 94
Autopassagier 46 47 46 45 43 42 42
Langzaam verkeer 17 18 18 19 19 19 19
Overig 5 5 5 5 5 5 5
Trein 15 15,2 15,9 16,3 17 17,1 17,2
Btm 6,5 6,2 6,4 6,5 6,4 6,5 6,7
Luchtvaart (miljoen passagiersbewegingen 40,8 46,5 48,6 50,5 50,4 46,5 48,7
 
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Goederenvervoer (miljard tonkm) 107 117 119 122 123 109 115
weg 49 54 55 55 56 54 56
binnenvaart 41,3 43,1 43,6 45 44,4 35,6 39
spoor 4,6 5,9 6,3 7,2 7 5,6 6,4
pijpleiding 12,5 14,6 14,5 14,5 14,8 14 14,2
overslag luchtvracht (miljoen ton) 1,3 1,5 1,6 1,4 1,6 1,3 1,6
overslag zeevracht 425 487 505 537 560 510 568

Ontwikkeling mobiliteit

De afgelopen tien jaar nam de totale personenmobiliteit (gemeten in reizigerskilometers) in Nederland met ongeveer 3% toe. Sinds 2005 doet zich een stabilisatie of lichte daling voor, in het bijzonder bij het autogebruik. Deze stabilisatie komt mede door de afname van het aantal door meerijdende passagiers afgelegde kilometers. Het aantal afgelegde kilometers door autobestuurders en treinreizigers is nog wel gegroeid, elk met 2 miljard. Toch vlakt die groei ook af.
Wat betreft de personenmobiliteit is de personenauto met zo'n 75% van het totaal aantal kilometers nog steeds de dominante vervoerwijze. Fiets, bromfiets en lopen zijn vooral voor korte verplaatsingen belangrijk en leveren in totaal 10% van het totaal aantal kilometers.
Een kleine 15% wordt met trein, bus, tram en metro afgewikkeld. Het openbaar vervoer is vooral belangrijk in de spits en in de relaties binnen, tussen en van en naar de groter steden.
Tussen 2000 en 2010 groeide het goederenvervoer (gemeten in tonkilometers) met 18%. Wat betreft het goederenvervoer volgde na een sterk groei tot 2008 een scherp daling in 2009 en een herstel in 2010. Het goederenvervoer is meer dan de personenmobiliteit gevoelig voor conjuncturele schommelingen. Per saldo is de omvang van het goederenvervoer in 2010 nog onder het niveau van 2005. Binnen het vrachtvervoer zijn vooral de binnenvaart, het spoorvervoer en de luchtvracht conjunctuurgevoelig. Het wegvervoer is ten opzichte van 2005 nog wel toegenomen.

Beleidsdoelstellingen Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Deze indicator verwijst naar de volgende doelen en nationale belangen:

  • Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat (bereikbaar)
  • Nationaal Belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Ontwikkeling van de Mobiliteit
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), auteur: Hans Hilbers
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
05
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03
versie‎
02
versie‎
01

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Ontwikkeling mobiliteit, 2000-2010 (indicator 2141, versie 01,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.