In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Nieuwkoops trots: EO zendt vanavond film uit over terugkeer van otter naar Nederland

2 januari 2021 | www.nieuwkoper.nl

De otter, een legende keert terug uit. Ook in het Nieuwkoops plassengebied voelt dit waterdier zich inmiddels thuis. De otter. Een sierlijk, speels maar schuchter waterdier dat zich zelden laat zien en in 1988 in Nederland zelfs helemaal was verdwenen. Visfuiken, slechte waterkwaliteit, verlies van habitat en toenemend verkeer werden de otter fataal.

Goed nieuws voor ijsvogel betekent slecht nieuws voor klimaat

19 december 2020 | www.rtvdrenthe.nl

Het Frieseveen is rijk aan vogels en planten (Rechten: Egbert Broekema) Onbereikbaar voedsel Strenge winter Indicatie Oproep Over een paar dagen begint de winter, maar van sneeuw en ijs is nog geen sprake. De ijsvogel haalt opgelucht adem, want ondanks zijn naam houdt dit schuwe vogeltje helemaal niet van ijs. Tijdens strenge winters sterven ijsvogels bij bosjes.

Mallemolens

18 december 2020 | www.maartenonline.nl

Windenergie vormt een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Dat klinkt logisch: waaien doet het hier vaak en windkracht is schoon. Maar de werkelijkheid is minder fraai. Windmolens zijn duur, inefficiënt en soms toch vervuilend. Bovendien doden ze talloze dieren.

'IJsvogel leeft als vorst in Nederland door te warme winters'

16 december 2020 | www.perssupport.nl

Dit is een expertquote van Maarten Bruns van IVN, in het kader van ANP Expert Support. U kunt dit bericht, of delen hiervan, gebruiken op uw kanalen. Aanleiding: Begin van de winter | ANP Maandag begint de meteorologische winter, maar een echte winter is waarschijnlijk ook dit jaar weer ver te zoeken. Hoe weten we dat? Het gaat ontzettend goed met de ijsvogel in Nederland.

Wat weten we over klimaatverandering

15 december 2020 | klimaatveranda.nl

Wat weten we zoal over de huidige klimaatverandering, ondanks de complexiteit van het klimaatsysteem? De kortst mogelijke samenvatting komt hierop neer:

Het warmt op
Dat komt door de mens
Dat heeft verstrekkende gevolgen
Er zijn dingen die we kunnen doen om de risico’s te beperken

Minder ammoniak gemeten in 2019

14 december 2020 | www.foodagribusiness.nl

Foto: Canva Vorig jaar is minder ammoniak in de lucht gemeten dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu die zijn gepubliceerd in het Compendium voor de Leefomgeving. Gemiddeld werd in 2019 7,7 microgram ammoniak per kubieke meter (µg/m3) in de lucht gemeten. Een jaar eerder was dat nog 8,7 µg/m3.

Zoogdier / jaargang 31 / nr.4 / winter 2020

14 december 2020 | www.zoogdiervereniging.nl

Hieronder kunt u Zoogdier digitaal raadplegen welke hoort bij de hardcopy van dit nummer.

Hoor, de wind waait door de windturbines

28 november 2020 | www.stichting-jas.nl

Nieuw op Atlas Leefomgeving is de kaart Windturbines. Deze geeft een beeld van de locatie en de hoogte van windmolens in Nederland. Want wist je dat onze windmolens steeds hoger worden? Windmolens bieden kansen voor schone en duurzame energie. Maar voor mens en dier kunnen ze ook nadelige gevolgen hebben.

Toename aantal bruinvissen in de Nederlandse Noordzee, maar zeker geen paradijs.

26 november 2020 | www.zeezoogdieren.org

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in samenwerking met Wageningen Marine research (WMR) hun onderzoeksresultaten in het Compendium voor de Leefomgeving gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal bruinvissen in de Nederlandse Noordzee in het tijdvak 1991-2019 met een factor zeven is toegenomen. >> lees verder …

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.