In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Beantwoording Kamervragen over het nagenoeg gelijkblijvende gebruik van landbouwgif, ondanks beloftes voor een drastische afname

17 oktober 2021 | omgevingsweb.nl

Minister Schouten beantwoordt vragen over het nagenoeg gelijkblijvende gebruik van landbouwgif, ondanks beloftes voor een drastische afname. De vragen zijn van het Kamerlid Vestering (PvdD). 1 Kunt u bevestigen dat Nederland in 2018 het meeste landbouwgif per hectare landbouwgrond gebruikte in de Europese Unie (1)?

Pointer: gemeenten bouwen woningen in uiterwaarden

11 oktober 2021 | architectenweb.nl

In een poging om aan de grote vraag naar woningen te voldoen, bouwen meerdere gemeenten buitendijks. Dat zou blijken uit onderzoek van KRO-NCRV’s Pointer . Deskundigen stellen in het programma dat het Rijk de regie van de gemeenten zou moeten overnemen om die praktijk tegen te gaan.

Deskundigen: ‘Stop met woningbouw in uiterwaarden om risico hoogwater’

11 oktober 2021 | kro-ncrv.nl

Deskundigen vinden dat gemeenten moeten stoppen met woningbouw in de uiterwaarden van rivieren. Uit onderzoek van Pointer blijkt dat verschillende gemeenten buitendijks bouwen om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. Om deze ontwikkeling te stoppen zou het Rijk de regie van de gemeenten over moeten nemen, stellen de deskundigen, en zou er moet klimaatbestendig gebouwd moeten worden.

Nederland importeert meer duurzame grondstoffen

1 oktober 2021 | foodbusiness.nl

Nederlandse importeurs van grondstoffen die buiten de Europese Unie worden geteeld, kiezen steeds vaker voor producenten die voldoen aan duurzaamheidsstandaarden. Dat blijkt uit cijfers van het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). Vooral als het gaat om soja worden steeds vaker duurzame keuzes gemaakt.

Sterke toename in inkoop agrarische grondstoffen met duurzaamheidsstandaard

30 september 2021 | agriholland.nl

Nederland is voor grondstoffen zoals palmolie, soja, koffie en cacao afhankelijk van import. Om de duurzaamheid van de handel in deze grondstoffen aan te tonen wordt vaak gebruikt gemaakt van certificering, waarbij de productie in deze agrarische grondstoffen wordt beoordeeld aan de hand van een aantal duurzaamheidscriteria.

Column Tom Berkhout: Lef, visie en daadkracht! (2)

29 september 2021 | propertynl.com

De politici zijn nog steeds met elkaar aan het kissebissen over wie vooral niet met wie wil. Door Tom Berkhout Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 9, 29 september 2021 In verhuld taalgebruik verpakte persoonlijke aanvallen worden niet meer geschuwd. Ondertussen wordt steeds duidelijker welke problemen zich opstapelen. Problemen die majeure gevolgen hebben voor de vastgoed- en bouwsector.

Netwerk Ecologische Monitoring is van veel waarde voor natuurbeleid

28 september 2021 | groeneruimte.nl

Het Netwerk Ecologische Monitoring verzamelt in opdracht van de overheid structureel natuurdata in Nederland. Dit stelt beleidsmakers en beheerders in staat om hun plannen te baseren op en te onderbouwen met goede, betrouwbare gegevens en informatie.

De rol van het Netwerk Ecologische Monitoring in natuurbeheer en -beleid in Nederland

27 september 2021 | naturetoday.com

27-SEP-2021 - Het Netwerk Ecologische Monitoring verzamelt in opdracht van de overheid structureel natuurdata in Nederland. Dit stelt beleidsmakers en beheerders in staat om hun plannen te baseren op en te onderbouwen met goede, betrouwbare gegevens en informatie.

WadWeten | Een nieuwe brakke soort in Friesland: de brakwetterstrânskulp

16 september 2021 | lc.nl

In het westen van Friesland is dit voorjaar de brakwaterstrandschelp gevonden op een groot aantal plaatsen. Die geven goed de verspreiding weer van een nieuwe soort, die brakke omstandigheden nodig heeft om zich voort te planten. WadWeten Het Waddengebied is het werkterrein van veel wetenschappers.

Nederlandse emissie van broeikasgassen nam in 2020 met 9,0% af

1 september 2021 | groeneruimte.nl

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is de laatste 10 jaar gedaald, met een versnelling van deze daling sinds 2018. In 2020 lag de emissie op basis van voorlopige cijfers 9,0% lager dan in 2019, een daling van 16,2 Mton CO2-equivalenten. De uitstoot in 2020 was 25,4% lager dan in 1990, op basis van voorlopige cijfers.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.