In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Migratiegolf van zeedieren naar Antarctica

12 januari 2022 | kijkmagazine.nl

Met vrachtschepen meeliften naar de Zuidpool klinkt als een spannend avontuur. Mosselen, krabben en zeepokken over de hele wereld zijn het daar mee eens. Uit onderzoek van de Universiteit van Cambridge en het British Antarctic Survey blijkt namelijk dat Antarctica wordt blootgesteld aan zeeleven uit exotische gebieden.

Hardste klappen voor vlinders in heide en duinen

10 januari 2022 | naturetoday.com

10-JAN-2022 - Zoals veel andere insecten staan ook dagvlinders onder druk. We zien in het meetnet een achteruitgang van 60% sinds 1992. Maar die achteruitgang is niet overal even sterk. We zien de hardste klappen in de heide en de duinen. In stedelijk gebied lijkt de achteruitgang minder.

Hoe groot is de invloed van de veeteelt op antibioticaresistentie?

5 januari 2022 | quest.nl

Als je vlees eet, dan loop je een groter risico op antibioticaresistentie. Klopt die claim? Door Roeliene Bos PeterHermesFurian Getty Images Om de veeteelt gezond te houden, geven we de dieren antibiotica. Maar als wij die dieren en hun bijproducten vervolgens opeten, krijgen wij restjes van het medicijn binnen. Dat zorgt ervoor dat antibioticaresistentie een steeds groter probleem wordt.

Gedoe rondom stikstof en kooldioxide

22 december 2021 | climategate.nl

Een bijdrage van Ap Cloosterman. De agrarische sector wordt op het gebied van ammoniakemissie op een ondankbare en onmenselijke manier geschoffeerd: “ze zullen het moeten slikken en stikken met hun stikstof”. Rücksichtslos worden hen steeds veranderende beperkingen en moeilijke regels opgelegd en men spoort de veehouder zelfs aan tot verkassen of sluiten.

Hemel(s)water: van regenwater naar drinkwaterkwaliteit

14 december 2021 | h2owaternetwerk.nl

Pilotonderzoeken wijzen uit dat regenwater, op de juiste manier opgevangen en behandeld, voldoet aan de chemische en microbiologische parameters van het Drinkwaterbesluit. Toepassing als drinkwater en proceswater in de voedingsmiddelenindustrie en in de procesindustrie behoort tot de reële mogelijkheden.

Hemel(s)water®: van regenwater naar drinkwaterkwaliteit

14 december 2021 | h2owaternetwerk.nl

Pilotonderzoeken wijzen uit dat regenwater, op de juiste manier opgevangen en behandeld, voldoet aan de chemische en microbiologische parameters van het Drinkwaterbesluit. Toepassing als drinkwater en proceswater in de voedingsmiddelenindustrie en in de procesindustrie behoort tot de reële mogelijkheden.

Bijna 1,9 miljoen leden voor vier grootste natuurorganisaties

7 december 2021 | groeneruimte.nl

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties is in 2020 gestegen tot ruim 1.878.000 leden. Dat is een stijging van12,8% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft 761.300 leden en het Wereld Natuur Fonds 664.000. De Provinciale Landschappen hebben samen 302.465 leden en er zijn bijna 150.300 mensen lid van de Vogelbescherming.

Aalscholver dreigt beschermde status te verliezen

3 december 2021 | animalstoday.nl

Het Europees Parlement wil dat de aalscholver zijn beschermde status verliest. Er zijn rond de twee miljoen aalscholvers in Europa, die tonnen vis per dag eten. Dat zorgt volgens de visserijcommissie voor enorme druk op de sport- en beroepsvisserij.

Toename van broedvogels in Nederlandse bossen

1 december 2021 | groeneruimte.nl

Er is in Nederland een toename van kenmerkende broedvogels van bossen sinds 1990. Vóór 2009 was de trend nog stabiel, maar de laatste 12 jaar is de trend significant toenemend. De cijfers zijn gebaseerd op 27 indicatorsoorten. Daarvan gaan er 13 vooruit en 8 achteruit in populatieomvang sinds 1990. Zes soorten zijn stabiel.

Gemiddeld gemeten ammoniakconcentratie was 6,9 microgram per m3 in 2020

29 november 2021 | groeneruimte.nl

De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden was 6,9 microgram per m3 in 2020. Dat is lager dan in 2019 en 2018, maar hoger dan in 2017 en 2016.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.