In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Voorzichtige verbetering in gemiddelde bedreiging van soorten

14 juni 2021 | www.groeneruimte.nl

Het aantal bedreigde dier- en plantensoorten is sinds 1995 licht gestegen, maar het gemiddelde niveau van bedreiging is wel iets afgenomen. Tot het jaar 2005 liep het aantal bedreigde soorten nog licht op, maar in de 10 jaar daarna herstelden populaties van een aantal dier- en plantensoorten enigszins en werden de Rode Lijsten iets korter.

Minder pesticiden in oppervlaktewater gemeten

18 mei 2021 | www.waterforum.net

Tussen 2013 en 2019 zijn er in het oppervlaktewater minder normoverschrijdingen gemeten van bekende pesticiden, zoals glyfosaat en imidacloprid. Bron: CLO. Tussen 2013 en 2019 zijn er in het oppervlaktewater minder normoverschrijdingen gemeten van bekende pesticiden, zoals glyfosaat en imidacloprid. Dat maakte het Compendium voor de Leefomgeving (CLO) begin mei bekend.

Gemeten overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen is afgenomen.

14 mei 2021 | www.agriholland.nl

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen door residuen van gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2019 afgenomen. De trendmatige verbetering is echter onzeker als rekening wordt gehouden met het grote aantal niet-toetsbare stoffen, waarvan het gebruik de laatste jaren met zekerheid is toegenomen.

Gemeten overschrijdingen van waterkwaliteitsnormen is afgenomen.

14 mei 2021 | www.groeneruimte.nl

Het aantal gemeten overschrijdingen van de waterkwaliteitsnormen door residuen van gewasbeschermingsmiddelen is tussen 2013 en 2019 afgenomen. De trendmatige verbetering is echter onzeker als rekening wordt gehouden met het grote aantal niet-toetsbare stoffen, waarvan het gebruik de laatste jaren met zekerheid is toegenomen.

Minder overschrijdingen waterkwaliteitsnormen

13 mei 2021 | www.foodagribusiness.nl

Steeds minder vaak worden te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater aangetroffen. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving (CLO). Het aantal overschrijdingen van de norm voor chronische blootstelling is sinds de referentieperiode (2011-‘13) tot en met 2019 met circa 40% afgenomen.

Energietransitie in de regio ‘Food Valley’ en de gevolgen van de energietransitie in het algemeen

3 mei 2021 | www.climategate.nl

Een bijdrage van Ap Cloosterman. Het voorstel Klimaatwet is op 12 september 2016 ingediend door de Tweede Kamerleden Klaver(GL), Asscher (PvdA), Beckerman (SP), Jetten (D66), Dik-Faber (CU), Yesilgöz-Zegerius (VVD), Mulder (CDA) en Geleijnse (50PLUS). Om tot een klimaatakkoord te komen waren 5 klimaattafels in het leven geroepen. Honderden organisaties hebben hieraan deelgenomen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.