In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Ammoniakuitstoot in 30 jaar met 64 procent afgenomen

25 februari 2021 | veeteelt.nl

Water bij de mest draagt bij aan het verlagen van de ammoniakuitstoot Sinds 1990 is de Nederlandse uitstoot van ammoniak met 64 procent afgenomen naar 123,0 kiloton. Daarmee zit de uitstoot van ammoniak ruim onder het door Europa vast gestelde plafond van 128,0 kiloton, zo meldt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van nieuwe cijfers.

Ondanks groene cijfers op de Rode Lijst is er geen reden tot juichen

12 februari 2021 | nieuwscheckers.nl

Afgelopen december kwamen tijdens een Tweede Kamer-debat de stikstofcrisis en de daaruit voortvloeiende ecologische problemen aan bod. In het debat beweerde Barry Madlener (PVV) dat er een afname is te zien van het aantal bedreigde dier- en plantensoorten op de Rode Lijst en dat Nederland er ecologisch gewoon goed voorstaat.

Vee-industrie neemt bijna helft Nederlandse grond in beslag – en misschien zelfs meer

28 januari 2021 | nieuwscheckers.nl

Fractievoorzitter Esther Ouwehand (PvdD) beweert dat de vee-industrie bijna de helft van de Nederlandse grond in beslag neemt. Ze zei dat tijdens het partijcongres van de Partij voor de Dieren in december. Uit cijfers van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Compendium van de Leefomgeving blijkt dat de bewering klopt.

Nieuwkoops trots: EO zendt vanavond film uit over terugkeer van otter naar Nederland

2 januari 2021 | www.nieuwkoper.nl

De otter, een legende keert terug uit. Ook in het Nieuwkoops plassengebied voelt dit waterdier zich inmiddels thuis. De otter. Een sierlijk, speels maar schuchter waterdier dat zich zelden laat zien en in 1988 in Nederland zelfs helemaal was verdwenen. Visfuiken, slechte waterkwaliteit, verlies van habitat en toenemend verkeer werden de otter fataal.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.