In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Geen normoverschrijding gewasbeschermingsmiddelen in Nederlands drinkwater in 2021

25 november 2022 | uiennieuws.nl

In 2021 zijn er in Nederland geen normoverschrijdingen geweest van gewasbeschermingsmiddelen (norm 0,1 µg/l). Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding geweest van een humaan-toxicologisch niet-relevant metaboliet van een gewasbeschermingsmiddel (norm = 1,0 µg/l).

Geen normoverschrijding gewasbeschermingsmiddelen in Nederlands drinkwater in 2021

23 november 2022 | groentennieuws.nl

In 2021 zijn er in Nederland geen normoverschrijdingen geweest van gewasbeschermingsmiddelen (norm 0,1 µg/l). Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding geweest van een humaan-toxicologisch niet-relevant metaboliet van een gewasbeschermingsmiddel (norm = 1,0 µg/l).

Overheid wordt door velen als hoofdverantwoordelijke gezien voor natuur in Nederland

22 november 2022 | groeneruimte.nl

Uit de draagvlakenquête in 2021 blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders de overheid als hoofdverantwoordelijke beschouwt voor de natuur in Nederland. Dit aandeel is tussen 2017 en 2021 wel iets afgenomen: van 65 naar 63%. Veel mensen vinden het niet vanzelfsprekend dat burgers meer verantwoordelijkheid dienen te nemen voor natuur en landschapszorg.

Particuliere natuur- en milieuorganisaties kregen 4,9% meer leden in 2021

22 november 2022 | groeneruimte.nl

De totale aanhang van de vier grootste natuurorganisaties was 1.746.416 leden in 2021. Dat is een stijging van 4,9% vergeleken met 2019. Natuurmonumenten heeft met een aantal van 790.255 de meeste leden/donateurs. Daarna volgt het Wereld Natuur Fonds met 486.000. De andere grote natuurorganisaties zijn Provinciale Landschappen met 309.133 leden en de Vogelbescherming met 161.028 leden.

Geen normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen in het drinkwater in 2021

21 november 2022 | agriholland.nl

In 2021 zijn er geen normoverschrijdingen geweest van bestrijdingsmiddelen in het drinkwater. Hier geldt een norm van 0,1 microgram per liter. Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding geweest van een humaan-toxicologisch niet-relevant metaboliet van een gewasbeschermingsmiddel. Hierbij wordt een norm van 1,0 microgram per liter gehanteerd.

Geen normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen in het drinkwater in 2021

21 november 2022 | groeneruimte.nl

In 2021 zijn er geen normoverschrijdingen geweest van bestrijdingsmiddelen in het drinkwater. Hier geldt een norm van 0,1 microgram per liter. Wel is er in het geleverde drinkwater van één pompstation een normoverschrijding geweest van een humaan-toxicologisch niet-relevant metaboliet van een gewasbeschermingsmiddel. Hierbij wordt een norm van 1,0 microgram per liter gehanteerd.

Veel Nederlanders doen mee aan laagdrempelige activiteiten in de natuur

17 november 2022 | groeneruimte.nl

In 2021 ondernam twee derde van de volwassen bevolking activiteiten voor de natuur. Nederlanders verrichten vooral laagdrempelige activiteiten dicht bij huis. Ze zijn bijvoorbeeld actief door nestkasjes of een insectenhotel te plaatsen, afval in de buurt op te ruimen of door deelname aan projecten om planten en dieren te inventariseren.

Watersysteem schiet ernstig tekort

7 november 2022 | ggof.nl

Water Natuurlijk vindt waterkwaliteit en het voorkomen van wateroverlast belangrijk. Ruimte voor water is dan nodig en daar schort het aan in de Hollandse Delta. De waterkwaliteit is slecht en er is te weinig capaciteit om extreme neerslag op te vangen.

Nederland waterland: dit zijn de verschillende waterwegen in en rond Nijmegen

7 november 2022 | indebuurt.nl

Nederland is een waterrijk land en heeft dan ook vele sloten, grachten, singels, kanalen, beken en rivieren. Zo loopt het Maas-Waalkanaal door Nijmegen, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen al deze waterwegen? We beginnen bij de overkoepelende naam: waterwegen.

Natuurwerkdag 2022: Samen iets doen voor natuur en klimaat

6 november 2022 | rtvmeppel.nl

De 22ste editie van de landelijke Natuurwerkdag vond plaats op vrijdag 4 en zaterdag 5 november. Volgens de telling van Landschapsbeheer Drenthe namen 1.448 Drentse vrijwilligers deel aan de grootste vrijwilligersdag in het groen. Op 63 locaties werden de handen uit de mouwen gestoken voor natuur en landschap dichtbij.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.