In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Valt de lente steeds vroeger? En andere vragen bij het begin van het levendigste seizoen

19 maart 2021 | www.volkskrant.nl

Zes vragen Valt de lente steeds vroeger? En andere vragen bij het begin van het levendigste seizoen De lente mag dan officieel elk jaar beginnen op 20 maart, het bloeiseizoen lijkt steeds vroeger te vallen. Is dat ook zo, en wat betekent dat voor mens en natuur? Zes vragen over het levendigste seizoen.

Vier vijfde van de melkveebedrijven heeft mestoverschot

18 maart 2021 | veeteelt.nl

In 2019 werd 89 procent van de plaatsingsruimte voor stikstof benut In 2020 produceerde 80 procent van de melkveebedrijven meer mest dan volgens de gebruiksnormen geplaatst kan worden op eigen grond. In 2019 was dat 3 procentpunten minder.

Glyfosaat geen milieuprobleem: Niet meer gevonden in oppervlaktewater

16 maart 2021 | www.akkerwijzer.nl

Riwa: Emissies van glyfosaat in Maas vooral afkomstig uit bronnen buiten de landbouw Glyfosaat is voor het milieu geen kritische stof. Op alle meetpunten van de waterschappen in Nederland is sinds 1997 slechts één keer een normoverschrijding gemeten van de werkzame stof glyfosaat. Dat blijkt uit data van de Bestrijdingsmiddelenatlas.

Ammoniakuitstoot in 30 jaar met 64 procent afgenomen

25 februari 2021 | veeteelt.nl

Water bij de mest draagt bij aan het verlagen van de ammoniakuitstoot Sinds 1990 is de Nederlandse uitstoot van ammoniak met 64 procent afgenomen naar 123,0 kiloton. Daarmee zit de uitstoot van ammoniak ruim onder het door Europa vast gestelde plafond van 128,0 kiloton, zo meldt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van nieuwe cijfers.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.