In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Natuurwerkdag: een initiatief van LandschappenNL

16 september 2022 | naober.nl

Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland & Zuid-Holland 16 september t/m 5 november 2022 0 Samen iets doen voor natuur en klimaat op de Natuurwerkdag Aankomend najaar kan heel Nederland weer meedoen aan de Nationale Natuurwerkdag.

Varkenshouderij sluit Europese mestkringloop

15 september 2022 | PigBusiness.nl

In fosfaat gemeten exporteert de varkenshouderij ongeveer evenveel mest naar de buurlanden België, Duitsland en Frankrijk als wat het aan graan importeert. „Boekhoudkundig is de voer-mestkringloop voor fosfaat ongeveer gesloten“, concludeert het Compendium voor de Leefomgeving. Daarmee past de mestexport binnen de kringlooplandbouw die de regering nastreeft.

Onderzoek naar vispassages: nog elfhonderd knelpunten te gaan

15 september 2022 | h2owaternetwerk.nl

Met de aanleg van vispassages bij stuwen en gemalen is een groot aantal rivieren, beken en boezemwateren weer bereikbaar gemaakt voor trekvissen. Maar elfhonderd knelpunten (40 procent van het totaal) ontberen nog zo’n voorziening. Vooral polderwateren zijn daardoor onbereikbaar.

Bij circa 60% van migratieknelpunten is een vispassage aangelegd

15 september 2022 | groeneruimte.nl

Trekvissen konden vanuit zee of de grote rivieren slechts weinig beken en polderwater bereiken door de aanwezigheid van stuwen en gemalen. Met de aanleg van vispassages zijn een groot aantal rivieren, beken en boezemwateren weer bereikbaar gemaakt. Voor veel polderwateren is dat nog niet het geval. Op dit moment is bij 60% van de knelpunten al een vispassage aangelegd.

Voer-mestkringloop fosfaat bij varkens ongeveer gesloten

14 september 2022 | demolenaar.nl

In 2019 en 2020 werd circa 40 procent van de varkensmest (uitgedrukt in fosfaat) geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt. Boekhoudkundig gezien is de voer-mestkringloop voor fosfaat ongeveer gesloten.

Voer-mestkringloop van varkenshouderij is voor fosfaat ongeveer gesloten

14 september 2022 | agriholland.nl

In 2019 en 2020 werd circa 40% van het fosfaat in varkensmest geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en België waar ook veel voergraan vandaan komt. Boekhoudkundig gezien is de voer-mestkringloop voor fosfaat ongeveer gesloten. Sinds 2017 neemt de mate van kringloopsluiting langzaam toe.

Nederland waterland: dit zijn de verschillende waterwegen in en rond Haarlem

11 september 2022 | AD.nl

Nederland is een waterrijk land en heeft dan ook vele sloten, grachten, singels, kanalen, beken en rivieren. Zo loopt het Spaarne door Haarlem, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen al deze waterwegen? We beginnen bij de overkoepelende naam: waterwegen.

Nederland waterland: dit zijn de verschillende waterwegen in en rond Haarlem - indebuurt Haarlem

10 september 2022 | indebuurt.nl

Foto: indebuurt Haarlem Nederland is een waterrijk land en heeft dan ook vele sloten, grachten, singels, kanalen, beken en rivieren. Zo loopt het Spaarne door Haarlem, maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen al deze waterwegen? We beginnen bij de overkoepelende naam: waterwegen.

Monitor Nationale Omgevingsvisie 2022

6 september 2022 | pbl.nl

In de tweejaarlijkse Monitor Nationale Omgevingsvisie volgt het PBL hoe het is gesteld met de leefomgeving in Nederland. De Monitor laat zien in hoeverre de doelen die het kabinet in de Nationale Omgevingsvisie (BZK 2020) voor de leefomgeving heeft geformuleerd, binnen bereik komen. De Monitor 2022 is de eerste vervolgmeting; de nulmeting dateert van 2020.

Monitor NOVI: Leefomgevingskwaliteit blijft onder druk staan

4 september 2022 | stadszaken.nl

Er moet meer rek komen in de leefomgevingskwaliteit van Nederland. Dat vergt een zekere overmaat aan kwaliteit. Alleen dan kunnen wonen, werken, landbouw en natuur sneller ontwikkelen en met meer flexibiliteit. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving in de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022. Rienk Kuiper is senior onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.