In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Afname in diersoorten in open natuurgebieden

27 maart 2023 | groeneruimte.nl

Sinds 1990 is er een afname in de diersoorten in de open natuurgebieden zoals hei en duin en extensief beheerde graslanden. De laatste twaalf jaar is nog steeds achtergang, maar de daling vond plaats tussen 1990 en 2008. Als er naar individuele soorten wordt gekeken, blijkt dat er over de gehele meetperiode 29 soorten achteruitgaan zijn gegaan en 12 vooruit.

Afzet gewasbeschermingsmiddelen nam met vijf procent af in 2021

27 maart 2023 | deloonwerker.nl

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kilogram werkzame stof. Dat is vijf procent minder dan een jaar eerder. Sinds 2018 is de afzet onder de tien miljoen kilogram. In 2021 is 3,3 miljoen kilogram aan middelen afgezet voor de bestrijding van schimmels en bacteriën. Dit is 0,7 miljoen, ofwel ruim 17 procent minder dan een jaar eerder.

Nederland heeft 43 wetlands met een totale oppervlakte van 899.247 hectare

24 maart 2023 | groeneruimte.nl

Nederland heeft ten opzichte van andere landen in de Europese Unie een groot aandeel aan wetlands. Nederland heeft 43 wetlands met een totale oppervlakte van 899.247 hectare. Deze gebieden zijn tevens Natura 2000-gebieden en vallen dus ook onder de Europese Vogel- of Habitatrichtlijn. Rottige Meenthe en Brandemeer is het enige wetland dat niet onder de Vogelrichtlijn valt.

Stikstof- en fosfaatbalans Nederlandse landbouwgrond, 1990-2021

23 maart 2023 | groentennieuws.nl

Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40 procent gedaald in Nederland. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, door verschillende redenen. Waaronder het lage stikstofgehalte in gras en een kleiner aantal pluimvee en varkens in de landbouw. Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen.

Afzet van gewasbeschermingsmiddelen nam in 2021 met 5% af

23 maart 2023 | agriholland.nl

De afzet van gewasbeschermingsmiddelen is in 2021 afgenomen naar 9,4 miljoen kilo werkzame stof. Dat is 5% minder dan een jaar eerder. Er is 3,3 miljoen kilo aan middelen afgezet voor de bestrijding van schimmels en bacteriën, 2,6 miljoen kilo aan middelen voor het bestrijden van onkruiden en loofdoding en bijna 2,7 miljoen kilo aan middelen om insecten en mijten te bestrijden.

Eerste Friese kievitsei wordt vroeger in het jaar gevonden

23 maart 2023 | groeneruimte.nl

Het eerste kievitsei is de afgelopen 100 jaar steeds vroeger in het jaar gevonden. Klimaatverandering is hierbij een belangrijke factor. Rond 1900 lag de vinddatum van het eerste kievitsei in de provincie Friesland telkens rond 22 maart. In deze eeuw ligt dat moment gemiddeld rond 10 maart. De vroegste vondst werd gedaan in 1989 toen het eerste Friese kievitsei op 4 maart werd gevonden.

Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen

21 maart 2023 | agriholland.nl

Het overschot naar de bodem per hectare landbouwgrond van stikstof is tussen 1990 en 2021 met 40% gedaald. In 2021 was het overschot lager dan in 2020, onder andere door het lage stikstofgehalte in gras en een krimp in de pluimvee- en varkensstapel. Voor fosfaat is het overschot voor landbouwgrond nagenoeg verdwenen.

Discussie over grondgebonden melkveehouderij laait weer op

17 maart 2023 | nieuweoogst.nl

Achtergrond Politiek uur Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil in het Landbouwakkoord afspraken over een meer grondgebonden melkveehouderij. Een nieuwe norm die het aantal koeien begrenst is in de maak. 'Een norm leidt tot geen enkel doel', zegt voorzitter Erwin Wunnekink van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

Is de waterkwaliteit van Nederland het slechtste in Europa?

14 maart 2023 | AD.nl

Factcheck De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van Europa. Dat beweert Volt op haar website. Slechts 1 procent van het water zou voldoen aan de minimale eisen. Kan dat waar zijn? AD, de regionale sites, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) zochten het uit.

Fauna van bos neemt geleidelijk toe

13 maart 2023 | groeneruimte.nl

De trend van kenmerkende soorten van bossen is gemiddeld afgenomen sinds 1990. Vanaf 2001 is de trend echter weer aan het stijgen. De trend over de laatste 12 jaar vertoont een significante toename. Van de soorten die opgenomen zijn in deze indicator zijn er 20 vooruitgaan sinds 1990 en 11 achteruit. Zes soorten zijn stabiel.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.