In de media

De media maakt regelmatig gebruik van de informatie in het Compendium voor de Leefomgeving. Hieronder ziet u een overzicht van de meest recente mediaberichten waarin gebruik is gemaakt van informatie uit het Compendium voor de Leefomgeving.

Gemiddeld gemeten ammoniakconcentratie was 6,9 microgram per m3 in 2020

29 november 2021 | groeneruimte.nl

De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden was 6,9 microgram per m3 in 2020. Dat is lager dan in 2019 en 2018, maar hoger dan in 2017 en 2016.

Gemiddeld gemeten ammoniakconcentratie was 6,9 microgram per m3 in 2020

29 november 2021 | agriholland.nl

De gemiddelde gemeten ammoniakconcentratie op 35 meetlocaties in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden was 6,9 microgram per m3 in 2020. Dat is lager dan in 2019 en 2018, maar hoger dan in 2017 en 2016.

Vervoer in 2050: zoveel mogelijk delen

26 november 2021 | nemokennislink.nl

Van elektrische fiets tot hyperloop, NEMO Kennislink onderzoekt in vier delen het vervoer van de toekomst. Welke keuzes maken we nu voor het ideale transport in 2050? Tijd voor de laatste aflevering: hoe delen we ons vervoer zoveel mogelijk? Je loopt het lawaaiige café uit, de stille en koude avond in. Tot je schrik zie je dat er in geen velden of wegen deelscooters te bekennen zijn.

Kwaliteit vegetaties van wegbermen neemt af

23 november 2021 | hortipoint.nl

Door - De kwaliteit van de grazige vegetaties van wegbermen neemt af. Dat blijkt vooral uit de toename van de bedekking van ruigtesoorten, zoals braam en grote brandnetel, en van bomen en struiken. Laagblijvende kruiden, zoals rode klaver, gaan daardoor achteruit. Dat staat te lezen in een recente update van het Compendium voor de Leefomgeving van de Rijksoverheid.

Is het verstandig om de verwarming meerdere keren per dag aan en uit te doen?

23 november 2021 | maxvandaag.nl

De energieprijzen zijn hoog. Omdat verwarmingskosten het grootste gedeelte van de energierekening vormen, loont het de moeite om deze wat lager te zetten. Wat is qua besparing het handigste om te doen? De verwarming in koudere periodes de hele dag aanlaten, maar dan lager dan normaal? Of is het even energiezuinig om meerdere keren per dag de verwarming aan en uit te zetten?

Staat van instandhouding habitattypen onder Europees gemiddelde

19 november 2021 | groeneruimte.nl

In Nederland heeft circa 90% van de habitattypen van de Europese Habitatrichtlijn een zeer tot matig ongunstige staat van instandhouding. Ongeveer 25% van de habitatrichtlijnsoorten verkeert in een gunstige staat van instandhouding. Dat meldt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van cijfers over de periode 2013 tot en met 2018.

Meeste zoogdiersoorten op de Habitatrichtlijn gaan vooruit

19 november 2021 | groeneruimte.nl

De Habitatrichtlijn van de Europese Unie is bedoeld om de biodiversiteit in stand te houden door de wilde flora en fauna en hun habitats te beschermen. Daartoe moeten de lidstaten speciale beschermingsgebieden inrichten en onder andere bepaalde diersoorten beschermen. De lidstaten rapporteren elke zes jaar hoe de soorten er voor staan.

Waterschappen krijgen steeds meer grip op de muskusrat

18 november 2021 | groeneruimte.nl

De bestrijding van de muskusrat in Nederland is pas de afgelopen 15 jaar succesvol geworden. Het aantal muskusratvangsten daalde van ruim 400.000 in 2004 naar minder dan 48.000 in 2020. De waterschappen krijgen steeds meer grip op de populatie. De muskusrat is een oever bewonend knaagdier afkomstig uit Noord-Amerika. Muskusratten komen bijna overal in Europa voor.

Palmolie wordt steeds duurzamer geproduceerd

16 november 2021 | foodbusiness.nl

De palmoliesector maakt flinke stappen als het gaat om het thema 'duurzaamheid'. De hoeveelheid in Nederland verwerkte gecertificeerd duurzame palmolie steeg de afgelopen tien jaar van 10% naar 90%. Dat blijkt uit cijfers van de Dutch Alliance for Sustainable Palm Oil. Afgelopen jaar was 90% van de palmolie die in Nederland verwerkt werd, gecertificeerd duurzaam te noemen.

In wegbermen verdringen struiken en ruigtesoorten laagblijvende kruiden

16 november 2021 | groeneruimte.nl

In de bermen van rijks- en overige wegen nemen bomen, struiken en ruigtesoorten toe, ondanks het beheer om dat te voorkomen. Dat blijkt uit monitoringdata blijkt van het Landelijk Meetnet Flora waarin sinds 1999 gegevens over de flora in wegbermen worden bijgehouden. In bermen wordt ruim de helft van alle inheemse plantensoorten aangetroffen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.