Nationale Rekeningen (toelichting)

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De Nationale Rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als indicator voor economische groei.

Bij het vaststellen van de toegevoegde waarde tegen marktprijzen per bedrijfsklasse is de productie gewaardeerd tegen producentprijzen. Dit is de prijs die de producent ontvangt, dus exclusief handels- en vervoersmarges van derden, maar inclusief het saldo van belastingen en subsidie (CBS, 2003 en 2007).
In 1999 is het systeem van Nationale Rekeningen aangepast, conform richtlijnen vastgelegd in het Europees Systeem van Nationale en Regionale Rekeningen 1995 (Eurostat, 1995). Hierdoor geven ze een beter beeld van een aantal relatief recente ontwikkelingen, zoals het sterk toegenomen belang van dienstverlening, automatisering, informatie en kennis.

Begrippen

 • Consumptieve bestedingen:
  Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften en wensen.
 • Toegevoegde waarde (marktprijzen):
  Het binnenlands product (marktprijzen) is gelijk aan het totaal van de door de bedrijfsklassen gevormde toegevoegde waarde (basisprijzen) en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies. Afhankelijk van de behandeling van de afschrijvingen is het binnenlands product bruto (inclusief afschrijvingen) of netto (exclusief afschrijvingen).
 • Economische groei:
  De volumemutatie van het bruto binnenlands product tegen marktprijzen gecorrigeerd voor de prijsstijging (inflatie).
 • Volumemutatie:
  Elke waardestijging binnen het systeem van Nationale rekeningen wordt ontbonden in een prijs- en een volume-component. Dit om een reële groei (dit is exclusief prijsstijgingen) van de economische grootheden te kunnen laten zien.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nationale Rekeningen (toelichting) (indicator 0005, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.