Nationale rekeningen (toelichting)

De nationale rekeningen zijn de officiële, gestandaardiseerde, overzichtsstatistiek over de nationale economie. Hierin speelt de bruto toegevoegde waarde een belangrijke rol als indicator voor economische groei, oftewel, de groei van het bruto binnenlands product (bbp).

Berekening bbp

Het bruto binnenlands product wordt berekend uit de som van de waarde die door ondernemingen, huishoudens en overheden wordt toegevoegd aan de goederen en diensten die zij hebben moeten verbruiken om hun producten te kunnen maken. Deze som staat bekend als de toegevoegde waarde 'in basisprijzen'. Om tot het bbp 'in marktprijzen' te komen, wordt hierbij het saldo van product gebonden belastingen en subsidies opgeteld.

De nationale rekeningen worden samengesteld aan de hand van internationaal afgesproken richtlijnen en methoden. Deze zorgen ervoor dat landen op onderling vergelijkbare wijze hun economie meten. Met enige regelmaat worden deze regels aangepast, zodat de wijze van meten blijft aansluiten bij structurele veranderingen in de economie. In 2014 hebben alle lidstaten van de Europese Unie verplicht de nieuwste set van deze internationale richtlijnen en methoden ingevoerd. Tegelijkertijd hebben ook veel Europese landen hun ramingen geijkt aan de nieuwste statistische inzichten en bronnen. Dit hele proces staat bekend als een revisie. Revisies zijn een regulier onderdeel van het samenstellen van nationale rekeningen en vinden met enige regelmaat plaats. Het CBS heeft de Nederlandse nationale rekeningen in 2018 voor het laatst gereviseerd.

Begrippen

 • Consumptieve bestedingen:
  Uitgaven voor goederen en diensten die worden gebruikt voor de rechtstreekse bevrediging van individuele of collectieve behoeften en wensen.
 • Toegevoegde waarde (marktprijzen):
  Het binnenlands product (marktprijzen) is gelijk aan het totaal van de door de bedrijfsklassen gevormde toegevoegde waarde (basisprijzen) en het saldo van productgebonden belastingen en subsidies. Afhankelijk van de behandeling van de afschrijvingen is het binnenlands product bruto (inclusief afschrijvingen) of netto (exclusief afschrijvingen).
 • Economische groei:
  De volumemutatie van het bruto binnenlands product tegen marktprijzen gecorrigeerd voor de prijsstijging (inflatie).
 • Volumemutatie:
  Elke waardestijging binnen het systeem van nationale rekeningen wordt ontbonden in een prijs- en een volume-component. Dit om een reële groei (dit is exclusief prijsstijgingen) van de economische grootheden te kunnen laten zien.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Nationale Rekeningen (toelichting)

Omschrijving

Enkele belangrijke toelichtingen bij indicatoren over de Nationale rekeningen, de statistische beschrijving van de Nederlandse economie.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

-

Basistabel

-

Geografische verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Betrouwbaarheidscodering

-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
21
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Nationale rekeningen (toelichting) (indicator 0005, versie 21,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.