Ontwikkelingen in de maatschappij

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2021

Het binnenlands en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2021 het hoogste niveau sinds 1998. Het vervoerde gewicht steeg in 2021 met 4,1 procent in vergelijking met een jaar eerder. Ondanks dat er voor een deel van het jaar maatregelen waren ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus, kwam het vervoerde gewicht 0,6 procent hoger uit dan in 2019, het vorige recordniveau.

Goederenvervoer over de weg het grootst

In 2021 vond 42 procent van het goederenvervoer plaats over de weg. Tussen 1998 en 2007 steeg de totale vervoerde hoeveelheid met bijna 19 procent. Daarna trad een daling op door onder andere de economische teruggang. Vanaf 2013 neemt het wegvervoer weer toe. De andere vervoerscategorieƫn laten een soortgelijk patroon zien met daarnaast een dip in 2020. 62 procent van de totale hoeveelheid vervoerde goederen betreft grensoverschrijdend vervoer (CBS, 2023).

Beleidsontwikkelingen

Vanuit de gedachte dat het spoor en de binnenvaart veel 'schonere' vervoerswijzen zijn, heeft de overheid begin jaren negentig getracht een verschuiving van de weg naar het spoor en de binnenvaart te bewerkstelligen. Bovendien zou een verschuiving naar deze vervoerscategorieƫn een gunstig effect hebben op de filebestrijding. De effecten van dit beleid op files bleken echter zeer gering. Tevens werd in de loop van de jaren negentig duidelijk dat de te behalen milieuwinst als gevolg van een verschuiving naar het spoor en de binnenvaart in veel gevallen zeer beperkt is. De overheid heeft daarom deze beleidsvorm om de (milieu)druk door het goederenvervoer op de weg te beperken opgegeven.
Beleidsinvloed vanuit Europa zorgt voor een toename van de druk door het goederenwegvervoer op de weg. Voorbeelden hiervan zijn het openstellen van de grenzen van de EU en een toenemend aanbod van de weginfrastructuur.

Referenties

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze

Omschrijving

Het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (exclusief het vervoer via Nederland)

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Goederenvervoer op Nederlands grondgebied.

Basistabel

StatLine: Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland (CBS, 2023)

Geografische verdeling

Nederland, landsdelen, provincies

Verschijningsfrequentie

1 keer in de twee jaar

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2021 (indicator 0025, versie 13 , 19 juni 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.