Vervoersprestaties in het goederenvervoer, 1980-2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Ontwikkeling goederenvervoer

Het goederenvervoer op Nederlands grondgebied door het wegvervoer, de binnenvaart en het railvervoer nam tussen 1980 en 2000 met circa 50% toe. Het wegvervoer heeft de afgelopen twintig jaar de grootste groei meegemaakt. Het railvervoer heeft na een jarenlange teruggang de afgelopen vijf jaar weer terrein teruggewonnen op het wegvervoer en de binnenvaart. Het aandeel van het wegvervoer in het goederenvervoer op Nederlands grondgebied is tussen 1980 en 1995 toegenomen van 40 tot circa 50%. De afgelopen vijf jaar is het aandeel van het wegvervoer ongeveer gelijk gebleven.

Methodiek

De cijfers hebben betrekking op de op het Nederlands grondgebied.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer gegevens over verkeers- en vervoersprestaties zijn te vinden op Statline (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Vervoersprestaties in het goederenvervoer, 1980-2000 (indicator 0025, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.