Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2020

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer bereikte in 2019 het hoogste niveau sinds 1998. In 2020, het eerste jaar met corona, daalde het vervoerde gewicht met 3,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. Alleen via de weg werd in 2020 meer vervoerd.

Goederenvervoer over de weg het grootst

In 2020 vindt 43 procent van het goederenvervoer plaats over de weg. Tussen 1998 en 2007 steeg de totale vervoerde hoeveelheid met bijna 19 procent. Daarna trad een daling op onder andere ten gevolge van de economische teruggang. Vanaf 2013 neemt het wegvervoer weer toe. De andere vervoerscategorieën laten een soortgelijk patroon zien. Ruim 60 procent van de totale hoeveelheid vervoerde goederen betreft grensoverschrijdend vervoer (CBS, 2021).

Beleidsontwikkelingen

Vanuit de gedachte dat het spoor en de binnenvaart veel 'schonere' vervoerswijzen zijn, heeft de overheid begin jaren negentig getracht een verschuiving van de weg naar het spoor en de binnenvaart te bewerkstelligen. Bovendien zou een verschuiving naar deze vervoerscategorieën een gunstig effect hebben op de filebestrijding. De effecten van dit beleid bleken echter zeer gering. Tevens werd in de loop van de jaren negentig duidelijk dat de te behalen milieuwinst als gevolg van een verschuiving naar het spoor en de binnenvaart in veel gevallen zeer beperkt is. De overheid heeft daarom deze beleidsvorm om de (milieu)druk door het goederenvervoer op de weg te beperken opgegeven.
Beleidsinvloed vanuit Europa zorgt voor een toename van de druk door het goederenwegvervoer op de weg. Voorbeelden hiervan zijn het openstellen van de grenzen van de EU en een toenemend aanbod van de weginfrastructuur.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze
Omschrijving
Het vervoerd ladinggewicht van het binnenlands- en grensoverschrijdend goederenvervoer (exclusief het vervoer via Nederland)
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Goederenvervoer op Nederlands grondgebied.
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
1 keer in de twee jaar
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Goederenvervoer van en naar Nederland naar vervoerswijze, 1998-2020 (indicator 0025, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.