Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1980-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid overgeslagen goederen in de Nederlandse havens blijft stijgen, terwijl het aantal schepen vrijwel constant blijft.

Ontwikkeling zeescheepvaart

In de periode 1980-2003 is de totale overslag van goederen in de Nederlandse havens toegenomen met circa 35%. Het aantal schepen dat de Nederlandse havens heeft aangedaan is ongeveer gelijk gebleven. Per schip is er dus meer overslag.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de volume-ontwikkeling van de zeescheepvaart is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1980-2003 (indicator 0031, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.