Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1980-2008

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid overgeslagen goederen in de Nederlandse havens is in 2008 licht gestegen, terwijl het aantal lossende schepen iets afneemt.

Ontwikkeling zeescheepvaart

In de periode 1980-2008 is de totale overslag van goederen in de Nederlandse havens toegenomen met 75%. Zowel de geloste hoeveelheid als de geladen hoeveelheid nam in deze periode nog steeds toe.
Het aantal schepen dat de Nederlandse havens heeft aangedaan nam in die periode iets af. Per schip is er dus meer overslag.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag
Omschrijving
Het aantal schepen dat Nederlandse havens aandoet en de totale overslag van lading
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart
Geografische verdeling
De 15 grootste havens en de som van de overige havens
Andere variabelen
Aantal reizen, deadweight, lading naar NSTR-hoofdstuk, containervervoer, roll-on-rool-off-vervoer, bestemming en herkomst
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks, per kwartaal
Achtergrondliteratuur
Onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1980-2008 (indicator 0031, versie 10,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.