Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1980-2009

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid overgeslagen goederen in de Nederlandse havens is in 2009 (voorlopig cijfer) met 9 procent gedaald ten opzicht van 2008. Dit werd veroorzaakt door de economische crisis.

Ontwikkeling zeescheepvaart

Voorlopige cijfers over 2009 geven aan dat de totale overslag in de Nederlandse havens sinds 1980 met 59% is toegenomen.
De overslag is echter ten opzichte van 2008 met 9% afgenomen, veroorzaakt door de internationale economische crisis. De geloste hoeveelheid daalden in 2009 met 13%, maar de geladen hoeveelheid nam in 2009 met 3,5% toe.
Het aantal schepen dat de Nederlandse havens heeft aangedaan nam in 2009 met 11% af ten opzichte van 2008.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag
Omschrijving
Het aantal schepen dat Nederlandse havens aandoet en de totale overslag van lading
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart
Geografische verdeling
De 15 grootste havens en de som van de overige havens
Andere variabelen
Aantal reizen, deadweight, lading naar NSTR-hoofdstuk, containervervoer, roll-on-roll-off-vervoer, bestemming en herkomst
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks, per kwartaal
Achtergrondliteratuur
Onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1980-2009 (indicator 0031, versie 11,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.