Zeescheepvaart in Nederland, 1990-2016

U bekijkt op dit moment een afgesloten indicator. Deze indicator wordt niet meer bijgewerkt. De reden hiervoor staat hieronder vermeld. De archiefversies van deze indicator (indien aanwezig) zijn nog wel beschikbaar.

Deze indicator wordt niet meer geactualiseerd.


Recente informatie over zeescheepvaart in Nederland is te vinden bij het CBS:

De hoeveelheid overgeslagen goederen in de Nederlandse havens is in 2016 met 1 procent gedaald ten opzicht van 2015, maar is ruim 5 procent hoger dan tijdens de economische crisis van enkele jaren geleden. Dit komt overeen met de trend bij de overslag in de Rotterdamse haven. Het aantal binnengekomen zeeschepen in Rotterdam nam de jaren 2016 en 2017 iets toe.

Ontwikkeling zeescheepvaart in Nederlandse havens

Cijfers over de overslag van goederen in 2016 geven aan dat deze in de Nederlandse havens sinds 2011 met 6,9 procent is toegenomen. Als gekeken wordt naar de goederenoverslag in Rotterdam, de grootste haven is de toename 6,4 procent.

Grootste aandeel overslag van natte en droge bulk

De grootste aandelen van de hoeveelheden overgeslagen goederen zijn de natte bulk (48 procent), zoals ruwe olie, de droge bulk (24 procent), zoals ijzererts en containers (19 procent). Containers worden voor het grootste deel verladen in de haven van Rotterdam.
Rotterdam en Amsterdam verwerken veruit het grootste deel van de totale overslag met een aandeel van respectievelijk 77 en 16 procent.

Rotterdam de grootste haven van Europa

De zeehaven van Rotterdam verwerkt de grootste hoeveelheid goederen van Europa. In 2016 werd ongeveer 20 procent van de in Europa overgeslagen goederen verwerkt in de Rotterdamse haven (451 miljoen ton). Na Antwerpen (België), Hamburg (Duitsland) en Algeciras (Spanje) is Amsterdam de vijfde haven.
Wereldwijd is Rotterdam zesde grootste haven. De grootste is de haven van Shanghai in China die ongeveer 40 procent meer verwerkt als Rotterdam. Shanghai is ook de grootste verwerker van containers. Rotterdam verwerkt ongeveer een derde van het aantal containers in Shanghai en staat daarmee wereldwijd op de twaalfde plaats, maar is wel de grootste van Europa.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de volume-ontwikkeling van de zeescheepvaart is te vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag
Omschrijving
Het aantal zeeschepen dat de Rotterdamse havens aandoet en de totale overslag van lading voor Nederlandse zeehavens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Korte onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart (CBS, 2018)
Geografische verdeling
n.v.t.
Andere variabelen
Gegevens per kwartaal
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart
Opmerking
In de vorige versie van deze indicator staat in een aantal grafieken abusievelijk een verkeerde eenheid. In de vorige versie stond "miljard ton"; dit moet "miljard kg" zijn.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zeescheepvaart in Nederland, 1990-2016 (indicator 0031, versie 14,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.