Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1990-2015

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid overgeslagen goederen in de Nederlandse havens is in 2014 met 3 procent gestegen ten opzicht van 2013. In Rotterdam nam de hoeveelheid overgeslagen goederen in 2015 toe met 5 procent ten opzichte van 2014 bij een toename van het aantal schepen met minder dan 1 procent.

Ontwikkeling zeescheepvaart in Nederlandse havens

Cijfers over de overslag van goederen in 2014 geven aan dat deze in de Nederlandse havens sinds 2011 met ruim 3,5% is toegenomen. Als gekeken wordt naar de goederenoverslag in Rotterdam, de grootste haven is de toename 3 procent. De groei was het grootst in Delfzijl (27%) en Zeeland Seaport (19%). Sinds 1990 is de toename in Rotterdam 62%.

Rotterdam de grootste haven van Europa

De zeehaven van Rotterdam verwerkt de grootste hoeveelheid goederen van Europa. Van alle goederen op het West-Europese continent wordt 36,8% (444,7 miljoen ton) in de haven van Rotterdam verwerkt. Na Antwerpen (België) met 16,5%, en Hamburg (Duitsland) met 12,1% is Amsterdam de vierde haven (8,1%: 97,8 miljoen ton.
Wereldwijd is Rotterdam achtste grootste haven. De grootste is de haven van Ningbo en Zhoushan in China die ongeveer twee keer zo veel verwerkt als Rotterdam. Shanghai is de grootste verwerker van containers. Rotterdam verwerkt ongeveer een derde van het aantal containers, maar is wel de grootste van Europa.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag
Omschrijving
Het aantal zeeschepen dat de Rotterdamse havens en andere havens aandoet en de aan- en afvoer van lading voor Nederlandse zeehavens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek, Havenbedrijf Rotterdam.
Berekeningswijze
Zie onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart
Geografische verdeling
De 7 grootste havens en de som van de overige havens
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart
Opmerking
De cijfers die voorheen in de indicator werden gepresenteerd kunnen niet meer op die wijze worden gepresenteerd, omdat de statistiek niet meer door het CBS wordt bijgehouden.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representa-tiviteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1990-2015 (indicator 0031, versie 13,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.