Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1980-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van een afgesloten indicator. De actuele indicatorversie met de reden voor het afsluiten, kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid overgeslagen goederen in de Nederlandse havens is in 2010 met 11 procent gestegen ten opzicht van 2009. Hiermee kwam de totale overslag iets hoger uit dan vóór de economische teruggang in 2009.

Ontwikkeling zeescheepvaart

Cijfers over de overslag van goederen in 2010 geven aan dat deze in de Nederlandse havens sinds 1980 met 78% is toegenomen.
De overslag is ten opzichte van 2008 met 1,4% toegenomen; in 2009 werd een dip geconstateerd veroorzaakt door de internationale economische crisis. De geloste hoeveelheid daalde in 2010 ten opzichte van 2008 met 3%, maar de geladen hoeveelheid nam in 2010 met 12% toe.
Het aantal schepen dat de Nederlandse havens heeft aangedaan nam in 2010 met 8% af ten opzichte van 2008.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag
Omschrijving
Het aantal schepen dat Nederlandse havens aandoet en de totale overslag van lading
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart
Geografische verdeling
De 15 grootste havens en de som van de overige havens
Andere variabelen
Aantal reizen, deadweight, lading naar NSTR-hoofdstuk, containervervoer, roll-on-roll-off-vervoer, bestemming en herkomst
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks, per kwartaal
Achtergrondliteratuur
Onderzoeksomschrijving: Zeescheepvaart
Betrouwbaarheidscodering
Integrale waarneming.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Zeescheepvaart in Nederland: aantal schepen en overslag, 1980-2010 (indicator 0031, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.