Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1990-2006

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De investeringen in de bouw zijn in 2006 met 8% gestegen ten opzichte van 2005. Het aantal nieuwbouwwoningen in 2006 is ten opzichte van 2005 met 8% toegenomen tot 72,4 duizend.

Ontwikkeling woningvoorraad

De vraag naar woningen neemt nog steeds gestaag toe. Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen neemt de laatste jaren af. Werden in de jaren tachtig jaarlijks nog ruim 117 duizend woningen opgeleverd, in 2005 waren dat er 72,4 duizend, 8% meer dan in 2005. De totale woningvoorraad per 31 december 2006 bijna 7 miljoen, waarvan 4,8 miljoen ééngezinswoningen en 2,1 miljoen meergezinswoningen (CBS, 2007b).

Ontwikkeling investeringen

De investeringen (in lopende prijzen) in de bouw zijn in 2006 met 8% gestegen ten opzichte van 2005.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Technische toelichting

Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1987.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1990-2006 (indicator 0042, versie 08 , 18 december 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.