Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1990-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De investeringen in de bouw zijn in 2007 met 7% gestegen ten opzichte van 2006. Het aantal nieuwbouwwoningen dat in 2007 gereed kwam, is ten opzichte van 2006 met 11% toegenomen tot 80,1 duizend.

Ontwikkeling woningvoorraad

De vraag naar woningen neemt nog steeds gestaag toe. Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen neemt de laatste jaren af. Werden in de jaren tachtig jaarlijks nog ruim 117 duizend woningen opgeleverd, in 2007 waren dat er 80,2 duizend, 11% meer dan in 2006. De totale woningvoorraad per 31 december 2006 ruim 7 miljoen, (CBS, 2008a).

Ontwikkeling investeringen

De investeringen (in lopende prijzen) in de bouw zijn in 2007 met 7% gestegen ten opzichte van 2006 (CBS, 2008b).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen

Omschrijving

Ontwikkeling van de woningvoorraad, de jaarlijks gereedgekomen nieuwbouwwoningen en de ontwikkeling van de investeringen in de bouw

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Meer informatie over Bouwen en wonen

Basistabel

Woningen: StatLine: Verandering woningvoorraadInvesteringen: Statline: Goederen en diensten, investeringen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over Bouwen en wonen

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1987.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2008). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1990-2007 (indicator 0042, versie 09 , 14 november 2008 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.