Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1990-2010

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De investeringen in de bouw zijn in 2010 in volume met bijna 11% gedaald ten opzichte van 2009. Het aantal nieuwbouwwoningen dat in 2010 gereed kwam, is ten opzichte van 2009 met 32% afgenomen tot 56 duizend.

Ontwikkeling woningvoorraad

Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen is in 2010 sterk teruggevallen en heeft het laagste niveau bereikt sinds 1981. Werden in de jaren tachtig gemiddeld nog bijna 112 duizend woningen opgeleverd, in 2010 waren dat er 56 duizend, 32% minder dan in 2009. Dit komt vooral door de economische crisis eind 2008 en begin 2009. De bouw reageert hier met een vertraging op. De totale woningvoorraad per 31 december 2010 bedraagt ruim 7,2 miljoen, (CBS, 2011a).

Ontwikkeling investeringen

De investeringen (in lopende prijzen) in woningen zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar gedaald, in 2010 met 11% ten opzichte van 2009 (CBS, 2011b).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen

Omschrijving

Ontwikkeling van de woningvoorraad, de jaarlijks gereedgekomen nieuwbouwwoningen en de ontwikkeling van de investeringen in de bouw

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Meer informatie over Bouwen en wonen

Basistabel

Woningen: StatLine: Verandering woningvoorraadInvesteringen: Statline: Bbp. Goederen en bestedingen; kwartalen, waarden

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over Bouwen en wonen

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidsectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2011). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1990-2010 (indicator 0042, versie 12 , 2 november 2011 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.