Ontwikkelingen in de maatschappij

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1990-2012

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De investeringen in de bouw zijn in 2012 in waarde met bijna 12% afgenomen ten opzichte van 2011. Het aantal nieuwbouwwoningen dat in 2012 gereed kwam, is ruim 48 duizend. Deze cijfers komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Omdat deze cijfers niet aansluiten op eerder gepubliceerde cijfers, is hier sprake van een trendbreuk.

Ontwikkeling woningvoorraad

Het aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen is in 2012 48668. De totale woningvoorraad per 31 december 2012 bedraagt ruim 7,4 miljoen. Deze cijfers komen vanaf januari 2012 uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), deze cijfers sluiten niet aan op bestaande statistieken, er is sprake van een trendbreuk (CBS, 2014a).

Ontwikkeling investeringen

De investeringen (in lopende prijzen) in woningen is na een kleine opleving in 2011, slechts een krimp van 0,5%, in 2012 sterk gedaald met bijna 12% ten opzichte van 2011 (CBS, 2013b).

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen

Omschrijving

Ontwikkeling van de woningvoorraad, de jaarlijks gereedgekomen nieuwbouwwoningen en de ontwikkeling van de investeringen in de bouw

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Meer informatie over Bouwen en wonen

Basistabel

Woningen (t/m 2012): StatLine: Verandering woningvoorraadBAG (vanaf 2013): StatLine: Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regioInvesteringen: Statline: Investeringen

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie over Bouwen en wonen

Opmerking

Doordat geen sluitende vertaling gemaakt kan worden van de economische sectoren zoals het CBS die waarneemt naar de doelgroepen of milieubeleidssectoren, omvat een aantal van de gepresenteerde doelgroepen/sectoren een bredere economische sector.Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1969.Voor de woningvoorraad worden vanaf 2012 gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) gebruikt. Hierdoor is een trendbreuk opgetreden (Trendbreuk woningvoorraad)

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2014). Woningvoorraad, investeringen en nieuwbouwwoningen, 1990-2012 (indicator 0042, versie 14 , 24 maart 2014 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.