Mondiaal ruimtebeslag door Nederlanders voor voeding en hout, 1995

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Mondiaal ruimtebeslag

Het mondiaal ruimtebeslag door consumptie in Nederland heeft vooral te maken met het gebruik van hout en papier en producten uit de landbouw. Voor hout en houtproducten ligt de mate van zelfvoorziening van ons land op slechts 5,5% (zie ook Balans voor hout en houtproducten voor Nederland, 2000 -2016), zodat het grootste deel van deze producten uit het buitenland geïmporteerd moet worden. Ondanks de intensieve wijze van de Nederlandse landbouw ligt de mate van zelfvoorziening op bijna 20% voor veevoer en ruim 30% voor de overige landbouwproducten. Ruwweg eenderde van de ruimte in Nederland wordt in beslag genomen voor de productie voor exportgoederen.

Bronnen

  • RIVM (1999), Milieubalans 1999. Samsom H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
11
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Mondiaal ruimtebeslag door Nederlanders voor voeding en hout, 1995 (indicator 0075, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.