Wereldwijd ruimtegebruik ten behoeve van de Nederlandse consumptie, 2000

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Het ruimtegebruik dat nodig is voor de Nederlandse consumptie bedraagt 2,5 keer het Nederlandse landoppervlak.

Ecologische voetafdruk

De ecologische effecten van het handelen van Nederlanders wordt inzichtelijk gemaakt met de ecologische voetafdruk. De ecologische voetafdruk is hier uitgedrukt als het ruimtegebruik dat nodig is voor de consumptie van Nederlanders. Onderscheiden is het ruimtegebruik voor vlees (via veevoer), overige landbouwproducten, hout en andere vormen van ruimtegebruik zoals voor wonen, vervoer en recreatie. Nederlanders gebruiken in totaal 2,5 keer het Nederlandse landoppervlak.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
11
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Wereldwijd ruimtegebruik ten behoeve van de Nederlandse consumptie, 2000 (indicator 0075, versie 04,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.