Emissies naar water per doelgroep, 2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bijdragen doelgroepen

De doelgroepen Industrie en Consumenten leveren de grootste bijdrage aan de emissies van stoffen naar water.

  • De doelgroep Consumenten levert belangrijke bijdragen aan de totale emissie van stikstof (73%), fosfor (65%), cadmium (67%), koper (64%), lood (54%), zink (50%) en arseen (57%).
  • De doelgroep Industrie draagt belangrijk bij aan de totale emissie van chroom (82%), nikkel (64%) en arseen (32%).

Toelichting begrippen emissie en belasting

Doordat een deel van de emissie via het rioolstelsel wordt afgevoerd naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie, is de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002 veelal lager.

Bronnen

  • CCDM (2002). Emissiemonitor, Jaarcijfers 2000 en ramingen 2001. Rapportagereeks MilieuMonitor, nr 6. Coördinatiecommissie Doelgroepmonitoring, Den Haag.

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie. Verder is via deze site informatie beschikbaar over de methodieken voor het bepalen van emissiecijfers en informatie over wijzigingen in methodieken.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water per doelgroep, 2001 (indicator 0085, versie 03,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.