Emissies naar water per doelgroep, 2002

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De doelgroepen Industrie en Consumenten leveren de grootste bijdrage aan de emissies van stoffen naar water.

Consumenten en industrie hebben grootste bijdrage aan emissies

De doelgroepen Industrie en Consumenten leveren de grootste bijdrage aan de emissies van stoffen naar water.

  • De doelgroep Consumenten levert belangrijke bijdragen aan de totale emissie van stikstof (77%), fosfor (82%), cadmium (63%), koper (63%), lood (54%) en zink (46%). Door aanpassing van de emissiefactoren voor stikstof en fosfaat voor consumenten zijn de emissies hoger dan gemeld in eerdere publicaties.
  • Zie ook Belasting van het oppervlaktewater door consumenten, 1990-2021.
  • De doelgroep Industrie draagt belangrijk bij aan de totale emissie van chroom (78%) en nikkel (61%).
  • Voor kwik en arseen geldt dat de doelgroep Handel, Diensten en Overheid de belangrijkste bijdrage levert met respectievelijk 49 en 57%.

Toelichting begrippen emissie en belasting

De grafiek bevat cijfers over de emissies vanuit de diverse bronnen. Deze emissies omvatten zowel de directe emissies naar het oppervlaktewater als de indirecte lozingen op het riool. De lozingen op het riool komen pas na zuivering in het oppervlaktewater (indirect). Omdat een deel van de stoffen bij de zuivering in rioolwaterzuiveringsinstallaties uit het water wordt verwijderd ligt de uiteindelijke Emissies naar water en belasting van het oppervlaktewater, 1990-2002.

Bronnen

Relevante informatie

  • Recente emissiecijfers en beschrijvingen van gehanteerde berekeningswijzen (meta-informatie) kunnen in detail bekeken worden op het Datawarehouse van de Emissieregistratie.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
24
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Emissies naar water per doelgroep, 2002 (indicator 0085, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.