Afval

Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1985 1990 1995 1997 1998* 1999* 2000* 2001*
                 
  miljard kg
                 
Totaal 12 13 14 16 17 18 19 20
                 
Hergebruik 6,1 9,3 12,8 14,9 15,8 16,6 18,0 18,4
Verbranden 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Storten 6,1 3,2 1,0 1,0 1,0 1,2 0,8 0,9
                 
Bron: AOO, RIVM; WAR. RIVM/MC/okt02

Ontwikkeling hoeveelheid bouw- en sloopafval

De hoeveelheid bouw- en sloopafval is sinds 1990 met meer dan de helft toegenomen, een veel sterkere groei dan de economische groei. Ook het hergebruik van bouw- en sloopafval is zeer sterk toegenomen In 1990 bedroeg dit nog 70 à 75%. De laatste jaren wordt naar schatting bijna 95% nuttig toegepast. Bijna al het steenachtig bouw- en sloopafval wordt in breekinrichtingen bewerkt tot granulaat dat nuttig wordt toegepast (voornamelijk in de wegenbouw). Daarnaast worden ook grote hoeveelheden hout nuttig toegepast. De sterke stijging van de storttarieven heeft bovenstaande ontwikkelingen krachtig gestimuleerd. De hoeveelheid gestort bouw- en sloopafval stabiliseert sinds 1995 op circa 1 miljard kg. Sinds begin 2000 is een stortverbod voor brandbaar of herbruikbaar bouw- en sloopafval in werking.

Methodiek

De cijfers voor 1998 tot en met 2001 zijn indicatief omdat een belangrijk deel van het bouw- en sloopafval (de hoeveelheden aangevoerd en verwerkt bij breek- en sorteerinrichtingen) sinds 1997 niet meer gemeten is. Onder meer op grond van de resultaten van een studie in opdracht van Rijkswaterstaat/Dienst Weg en Waterbouw zijn de cijfers vanaf 1998 opgehoogd. In de tweede helft van 2001 zullen de resultaten van een onderzoek bij breek- en sorteerinrichtingen over 2000 en 2001 beschikbaar komen, waardoor het grootste deel van de hoeveelheid bouw- en sloopafval weer op basis van meetresultaten vastgesteld kan worden.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.