Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2007

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid bouw- en sloopafval is na een sterke stijging eind jaren '90 nu gestabiliseerd op bijna 25 miljard kg. Het aandeel nuttige toepassing van het afval is gegroeid tot ongeveer 97%.

Na een sterke groei hoeveelheid bouw- en sloopafval, nu stabilisatie

De hoeveelheid bouw- en sloopafval blijkt tussen 1995/1996 en 2000 sterk te zijn toegenomen. Met deze toename is ook het aandeel nuttige toepassing aanzienlijk gestegen. In 1985 werd nog maar 50% nuttig toegepast. Dit percentage is inmiddels toegenomen tot ongeveer 97%. Na 2000 is de hoeveelheid bouw- en sloopafval redelijk stabiel gebleven.
Verder blijkt ook dat de hoeveelheid en het aandeel gestort drastisch te zijn afgenomen. Zo werd in 1985 nog ruim 6 miljard kg bouw- en sloopafval gestort (ongeveer 50% van het totaal). Door de stijging van de storttarieven in Nederland en de toegenomen toepassingsmogelijkheden in Nederland en het buitenland werd in 2007 slechts 0,2 miljard kg gestort.

Bronnen

  • Intron (2010), Monitoringrapprotage bouw en sloopafval 2006-2007.
  • RIVM (2001). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven.
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2007). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2005, SenterNovem, Utrecht
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2007). Monitoringrapportage bouw- en sloopafval, gegevens 2004 en 2005, SenterNovem, Utrecht.
  • WAR (2006). Afvalverwerking in Nederland 2005. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verfwerking
Omschrijving
Vrijgekomen afval bij de sloop, bouw en renovatie van woningen en gebouwen en de wijzen van verwerking
Verantwoordelijk instituut
AgentschapNL
Berekeningswijze
Zie: Intron (2010), Monitoringrapportage bouw en sloopafval 2006-2007
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Intron (2010), Monitoringrapportage bouw en sloopafval 2006-2007.
Opmerking
In opdracht van SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer wordt tweejaarlijks onderzoek gedaan bij zowel breek- en sorteerinrichtingen. Het laatste onderzoek, uitgevoerd door Intron, had betrekking op de jaren 2006 en 2007.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2007 (indicator 0147, versie 07,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.