Afval

Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2005

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid bouw- en sloopafval is na een sterke stijging eind jaren '90 nu gestabiliseerd op bijna 25 Mton. Het aandeel nuttige toepassing van het afval is gegroeid tot ongeveer 97%.

  1985 1990 1995 2000 2002 2003 2004 2005
                 
  miljard kg            
                 
Totaal 12 13 14 24 24 24 24 24
                 
Nuttige toepassing 6,1 9,3 12,9 22,7 22,8 23,2 22,9 22,9
Verbranden 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
Storten 6,1 3,2 1,0 0,9 0,9 0,6 0,5 0,5
                 
Bron: SenterNovem, AOO, RIVM; WAR. CBS/MNC/jun06/0147

Na een sterke groei hoeveelheid bouw- en sloopafval, nu stabilisatie

De hoeveelheid bouw- en sloopafval blijkt tussen 1995/1996 en 2000 sterk te zijn toegenomen. Met deze toename is ook het aandeel nuttige toepassing aanzienlijk gestegen. In 1985 werd nog maar 50% nuttig toegepast. Dit percentage is inmiddels toegenomen tot ongeveer 97%. Na 2000 is de hoeveelheid bouw- en sloopafval redelijk stabiel gebleven.
Verder blijkt ook dat de hoeveelheid en het aandeel gestort drastisch te zijn afgenomen. Zo werd in 1985 nog ruim 6 Mton bouw- en sloopafval gestort (ongeveer 50% van het totaal). Door de stijging van de storttarieven in Nederland en de toegenomen toepassingsmogelijkheden in Nederland en het buitenland werd in 2005 slechts 0,5 Mton gestort.

Referenties

  • RIVM (2001). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven.
  • WAR (2006). Afvalverwerking in Nederland 2005. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2007). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2005, SenterNovem, Utrecht
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2007). Monitoringrapportage bouw- en sloopafval, gegevens 2004 en 2005, SenterNovem, Utrecht.

Technische toelichting

Technische toelichting

In opdracht van SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer wordt tweejaarlijks onderzoek gedaan bij zowel breek- als sorteerinrichtingen. Het laatste onderzoek had betrekking op de jaren 2004 en 2005.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2005 (indicator 0147, versie 06 , 3 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.