Afval

Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2014

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

De hoeveelheid bouw- en sloopafval was na een sterke stijging eind jaren '90 gestabiliseerd op bijna 24 miljard kg. Het aandeel nuttige toepassing van het afval bedraagt bijna 98%.

Na een sterke groei hoeveelheid bouw- en sloopafval, nu stabilisatie

De hoeveelheid bouw- en sloopafval blijkt tussen 1995/1996 en 2000 sterk te zijn toegenomen. Met deze toename is ook het aandeel nuttige toepassing aanzienlijk gestegen. In 1985 werd nog maar 50% nuttig toegepast. Dit percentage is inmiddels toegenomen tot bijna 98%. Na 2000 is de hoeveelheid bouw- en sloopafval redelijk stabiel gebleven.
Verder blijkt ook dat de hoeveelheid en het aandeel gestort drastisch te zijn afgenomen. Zo werd in 1985 nog ruim 6 miljard kg bouw- en sloopafval gestort (ongeveer 50% van het totaal). Door de stijging van de storttarieven in Nederland en de toegenomen toepassingsmogelijkheden in Nederland en het buitenland werd in 2014 nog ongeveer 0,5 miljard kg gestort.

Referenties

  • RIVM (2001). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven.
  • SenterNovem, Uitvoering Afvalbeheer (2007). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2005, SenterNovem, Utrecht.
  • Rijkswaterstaat (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2010 Rijkswaterstaat, Utrecht.

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verfwerking

Omschrijving

Vrijgekomen afval bij de sloop, bouw en renovatie van woningen en gebouwen en de wijzen van verwerking

Verantwoordelijk instituut

Rijkswaterstaat

Berekeningswijze

Zie: Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2010, Rijkswaterstaat, Utrecht

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2010, Rijkswaterstaat, Utrecht

Betrouwbaarheidscodering

Schatting gebaseerd op een groot aantal (zeer accurate) metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2017). Bouw- en sloopafval: vrijkomen en verwerking, 1985-2014 (indicator 0147, versie 10 , 1 juni 2017 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.