Afval

Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2001

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  1985 1990 1995 1998 1999 2000 2001*
               
  miljoen kg
               
Totaal 2 730 2 675 2 905 3 370 3 400 3 365 3 560
               
Hergebruik 430 630 1 135 1 450 1 515 1 585 1 690
Verbranden 450 500 575 775 630 710 745
Storten 1 850 1 545 1 190 1 145 1 255 1 070 1 125
               
Bron: AOO, RIVM; ITM (1999, 2001, 2002); WAR (2002) RIVM/MC/okt01

Ontwikkeling hoeveelheid kantoor-, winkel- en dienstenafval

Sinds 1990 is de hoeveelheid kantoor-, winkel- en dienstenafval (KWD-afval) geleidelijk toegenomen. Ofschoon nog veel herbruikbaar KWD-afval wordt verbrand of gestort, is het aandeel hergebruik sinds 1990 sterk toegenomen. Een deel van het hergebruik vindt plaats na scheiding achteraf van gemengd ingezameld KWD-afval. Dit vindt in toenemende mate plaats.

Beleid

Omdat er vanaf 1995 nauwelijks sprake is geweest van ontkoppeling van de groei van KWD-afval (in het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) wordt gesproken over HDO-afval) en het BBP, is KWD-afval een speerpunt voor het preventiebeleid zoals dat in het LAP verwoord is. Hiervoor, evenals voor het bevorderen van gescheiden inzameling van afval, is onder meer het programma 'Met preventie naar duurzaam ondernemen' opgezet, waarin de overheden op dit gebied samenwerken. Verder wordt in het LAP sterk ingezet op de stimulering van het nuttig toepassen van afvalstoffen als brandstof (na scheiding achteraf). Het (gemengd ingezamelde) KWD-restafval is bij uitstek een stroom waarop dit beleid zich zal gaan richten.

Referenties

  • Eggels, P.G. (1991). Inventarisatie van de hoeveelheid afval bij de handel en dienstverlening. TNO-MEP, Apeldoorn.
  • ITM (1999). Bedrijfsafval uit de dienstensector - meting 1995, 1996, 1997 en 1998. ITM Research, Amsterdam.
  • RIVM (2000). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven.
  • WAR (2002). Afvalverwerking in Nederland 2001. Werkgroep Afvalregistratie, Utrecht.
  • ITM, Bedrijfsafval uit de KWD-sector (en de industrie), meting 2000, ITM Research, Amsterdam.
  • ITM, Bedrijfsafval uit de KWD-sector (en de industrie), voorlopige cijfers meting 2001, ITM Research, Amsterdam.

Relevante informatie

  • Meer informatie over reinigingsdienstenafval (afval openbare ruimte) dat ook binnen de doelgroep HDO valt, is te vinden op Statline, Gemeentelijke afvalstoffen; hoeveelheden (CBS).

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2002). Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2001 (indicator 0157, versie 03 , 23 september 2002 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.