Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2016

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2016 kwam bijna 5,9 miljard kilogram kantoor-, winkel- en dienstenafval vrij. Het overgrote deel van dit afval wordt nuttig toegepast.

Meer nuttige toepassing van KWD-afval

Van de hoeveelheid kantoor-, winkel- en dienstenafval (KWD-afval) wordt een steeds groter aandeel nuttig toegepast. Sinds 1990 is het aandeel toegenomen van ongeveer 25% naar bijna 93% in 2016. Deze toename komt voornamelijk omdat het verbranden met energieterugwinning van KWD-afval in Nederlandse AVI's gezien wordt als een vorm van nuttige toepassing . Een klein deel wordt nog gestort.
De totale hoeveelheid afval van de KWD is toegenomen door een gewijzigde manier van monitoren. De monitoring van KWD-afval wordt nu gedaan door opschaling van gegevens van het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). En bij KWD afval wordt nu ook veilingafval meegenomen. Deze wijziging is vanaf 2006 doorgevoerd.

Beleid meer richten op nuttige toepassing

Het Landelijk afvalbeheer plan (LAP) stelt dat bron- nascheiding van HDO-afval moet gestimuleerd. Hiermee wil men de doelstelling, om in 2023 maximaal 5 Mton afval te verbranden of te storten, bereiken. In het Programma Van afval naar grondstof, VANG, is tevens het doel gesteld om de hoeveelheid restafval in tien jaar tijd te halveren en met 1 miljoen ton te reduceren.

Bronnen

  • Rijkswaterstaat (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2010, RWS, Utrecht
  • AOO (2004). Bedrijfsafval uit de KWD-sector, meting 2003, AOO 2004-16, AOO, Utrecht.
  • AOO (2004). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2003, AOO 2004-07, AOO, Utrecht.
  • ITM (2002). Bedrijfsafval uit de KWD-sector (en de industrie), meting 2001, ITM Research, Amsterdam.
  • RIVM (2000). Monitoring prioritaire afvalstoffen, gegevens 1999. RIVM, Bilthoven.
  • SenterNovem (2007). Bedrijfsafval uit de KWD-sector, meting 2005, SenterNovem Uitvoering Afvalbeheer, Utrecht
  • SenterNovem (2009). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2007, SenterNovem, Utrecht

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Kantoor-, winkel- en dienstenafval
Omschrijving
Vrijgekomen afval bij de kantoren, winkels en diensten
Verantwoordelijk instituut
Rijkswaterstaat
Berekeningswijze
Zie Rijkswaterstaat (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2010
Basistabel
-
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Zie Rijkswaterstaat (2013). Nederlands afval in cijfers, gegevens 2000-2010
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
13
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
12
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Kantoor-, winkel- en dienstenafval, 1985-2016 (indicator 0157, versie 12,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.