Ontwikkelingen in de maatschappij

Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2021

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 85 procent of meer de grootste bijdrage.

Milieudruk door consumenten en producenten

Producenten leveren een veel grotere bijdrage aan de milieudruk dan consumenten. Dit geldt voor zowel  de thema's Klimaatverandering en Verzuring als voor Afvalbeheer. Onder de categorie 'overige' vallen milieudruk van afvalstortplaatsen en transportverschillen.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's.

Omschrijving

De bijdragen van consumenten en producenten aan de milieuthema's broeikaseffect, verzuring en afvalbeheer.

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

De korte onderzoekbeschrijving Milieurekeningen geeft informatie over de berekeningswijze.

Basistabel

De basistabellen zijn te vinden in de boom van StatLine bij Milieurekeningen (nationale rekeningen).

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Milieurekeningen (korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2023a)

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2023). Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2021 (indicator 0213, versie 21 , 21 maart 2023 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.