Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

Bij de milieuthema's Klimaatverandering, Verzuring en Afvalbeheer leveren de producenten met 81 procent of meer de grootste bijdrage.

Milieudruk door consumenten en producenten

Producenten leveren een veel grotere bijdrage aan de milieudruk dan consumenten. Dit geldt voor zowel voor de thema's Klimaatverandering en Verzuring als voor Afvalbeheer. Onder de categorie 'overige' vallen milieudruk van afvalstortplaatsen en transportverschillen.

Bronnen

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's
Omschrijving
De bijdragen van consumenten en producenten aan de milieuthema's broeikaseffect, verzuring en afvalbeheer in 2018
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
De korte onderzoekbeschrijving Milieurekeningen geeft informatie over de berekeningswijze.
Basistabel
De basistabellen zijn te vinden in de boom van StatLine bij Milieurekeningen (nationale rekeningen).
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Achtergrondliteratuur
Milieurekeningen (korte onderzoekbeschrijving) (CBS, 2018)
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Bekijk meer Bekijk minder

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Milieurekeningen: bijdragen van consumenten en producenten aan milieuthema's, 2018 (indicator 0213, versie 18,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.