Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 2005-2020

In 2020 is de consumptie door huishoudens met 6,2 procent gedaald ten opzichte van 2019.

    2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020*
                 
    volume-index (2015=100)          
                 
Voedingsmiddelen 87,5 92,0 100 104,0 105,7 106,0 112,3
Dranken 89,9 96,9 100 98,1 97,7 99,6 101,9
Tabak   145,6 131,3 100 97,6 96,3 92,4 85,8
Duurzame consumptiegoederen 91,2 100,8 100 104,6 109,9 113,8 111,3
w.o. Elektrische apparatuur 59,1 87,5 100 106,7 113,6 123,2 131,6
  Vervoermiddelen 128,1 123,5 100 96,2 109,3 108,1 102,9
Energie, water en motorbrandstoffen 112,5 109,9 100 102,0 102,9 101,4 95,5
w.o. Energie en water 122,5 116,3 100 100,0 101,0 99,2 97,2
  Motorbrandstoffen 105,2 104,3 100 103,7 104,6 103,3 93,7
Producten voor persoonlijke verzorging 107,4 95,4 100 103,9 103,6 104,8 103,7
Overige goederen 109,9 105,2 100 101,6 102,4 105,5 107,2
Totaal diensten 100,0 97,7 100 103,9 106,3 108,2 95,8
                 
Consumptieve bestedingen door              
Huishoudens 1) (binnenlands) 98,4 99,1 100 103,6 106,2 108,0 100,7
Werkelijke individuele consumptie 93,3 99,8 100 103,0 105,2 106,7 101,5
                 
Bron: CBS           CBS/juli2021  
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.        
* Voorlopig cijfer.              

Consumptie huishoudens daalt met 6,2 procent

De consumptie door binnenlandse huishoudens is in 2020 met 6,2 procent gedaald. In 2019 was er nog een groei van 1,1 procent. Consumenten gaven vooral minder uit aan diensten, maar juist meer uit aan goederen als elektronica  (audio, tv, computers, telefoons, huishoudelijke apparaten, etc.) en er werden meer voedingsmiddelen en dranken thuis genuttigd. Er werd 9,4 procent meer aan elektronica verkocht. De verkoop van dranken nam toe met 7,1 procent, die van voeding met 5,5 procent. Door de coronamaatregelen gingen consumenten minder naar restaurants, theaters, pretparken, sportscholen en voetbalwedstrijden. Verder werd er minder met het vliegtuig en het openbaar vervoer gereisd. De cultuur- en recreatiesector en de horeca waren een groot deel van het jaar gesloten of beperkt toegankelijk. Ook werd er minder gerookt, het effect van maatregelen van de overheid om roken te ontmoedigen voor een rookvrije generatie. Accijnzen werden verhoogd, er kwam een uitbreiding van het rookverbod per 1 juli en bij supermarkten werden shag en sigaretten uit het zicht gehaald en verkooppunten van tabak verminderd.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Consumptieve bestedingen

Omschrijving

De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie begrippenlijst consumptieve bestedingen

Basistabel

StatLine: Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen (CBS, 2020a)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: ThemabeschrijvingClassificatie van Producten naar ActiviteitBegrippen

Opmerking

Er heeft in 2018 een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2021). Consumptieve bestedingen, 2005-2020 (indicator 0032, versie 21 , 15 oktober 2021 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.