Ontwikkelingen in de maatschappij

Consumptieve bestedingen, 2005-2021

In 2021 is de consumptie door huishoudens met 2,9 procent toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor.

    2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
                     
    volume-index (2015=100)            
                     
Voedingsmiddelen 87,5 92,0 100 101,6 104,0 105,7 106,4 115,6 116,9
Dranken 89,9 96,9 100 99,3 98,1 97,7 95,2 106,9 108,8
Tabak 145,6 131,3 100 98,6 97,6 96,3 93,4 91,8 87,9
Duurzame consumptiegoederen 91,2 100,8 100 100,4 104,6 109,9 112,2 112,8 116,4
w.o. Elektrische apparatuur 59,1 87,5 100 100,7 106,7 113,6 120,3 130,5 133,4
  Vervoermiddelen 128,1 123,5 100 97,2 96,2 109,3 109,0 109,6 110,0
Energie, water en motorbrandstoffen 112,5 109,9 100 102,4 102,0 102,9 100,6 95,4 98,9
w.o. Energie en water 122,5 116,3 100 102,2 100,0 101,0 97,3 97,8 109,0
  Motorbrandstoffen 105,2 104,3 100 102,5 103,7 104,6 103,4 93,0 89,9
Producten voor persoonlijke verzorging 107,4 95,4 100 101,6 103,9 103,6 104,4 103,4 109,3
Overige goederen 109,9 105,2 100 99,5 101,6 102,4 103,1 103,8 108,2
Totaal diensten 100,0 97,7 100 101,7 103,9 106,3 107,9 95,1 98,2
                     
Consumptieve bestedingen door                  
Huishoudens 1) (binnenlands) 98,4 99,1 100 101,4 103,6 106,2 107,4 101,1 104,0
Werkelijke individuele consumptie 93,3 99,8 100 101,1 103,0 105,2 106,8 101,9 106,4
                     
Bron: CBS                 CBS/okt2022
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.          
* Voorlopig cijfer.                  

Consumptie huishoudens neemt toe met 2,9 procent

Binnenlandse huishoudens hebben in 2021 ruim 2,9 procent meer besteed dan een jaar eerder. In 2020 was er nog sprake van een krimp van 5,9 procent. In 2021 werd 11,4 procent meer uitgegeven aan energie en water doordat het kouder was dan het jaar ervoor en er daardoor meer gas werd verbruikt.
Met het loslaten van de coronamaatregelen en het op stoom komende vaccinatieprogramma hebben consumenten ook meer besteed aan kleding, schoenen en producten voor persoonlijke verzorging dan in 2020 toen de consumentenuitgaven krompen dan wel amper groei kenden.
Ook de consumptie van diensten is in 2021 met 3,3 procent toegenomen tegen een afname van 11,9 procent in het jaar ervoor. Toen besteedden consumenten vooral minder aan diensten en meer aan goederen als elektronica en werden meer voedingsmiddelen en dranken thuis genuttigd. Geleidelijk aan werden coronamaatregelen afgebouwd en ging men weer naar restaurants, theaters, pretparken, sportscholen en voetbalwedstrijden. Daarnaast werd weer meer met het vliegtuig en het openbaar vervoer gereisd. Ook de cultuur- en recreatiesector en de horeca werden weer toegankelijker.

Referenties

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven

Consumptieve bestedingen

Omschrijving

De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens

Verantwoordelijk instituut

Centraal Bureau voor de Statistiek

Berekeningswijze

Zie begrippenlijst consumptieve bestedingen

Basistabel

StatLine: Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen (CBS, 2022a)

Geografisch verdeling

Nederland

Verschijningsfrequentie

Jaarlijks

Achtergrondliteratuur

Meer informatie: OnderzoeksomschrijvingClassification of Products by Activity (CPA)Begrip 'Consumptieve bestedingen'

Opmerking

Er heeft in 2018 een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.

Betrouwbaarheidscodering

Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2022). Consumptieve bestedingen, 2005-2021 (indicator 0032, versie 22 , 19 oktober 2022 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Het CLO is een samenwerkingsverband van CBS, PBL, RIVM en WUR.