Consumptieve bestedingen, 1995-2003

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2003 zijn de consumptieve bestedingen door huishoudens iets afgenomen ten opzichte van 2002.

 1995   1999   2000   2001   2002*   2003*
       
 index (1995=100)    
       
Voedingsmiddelen100105,3106,8107,1108,2108,1
Genotmiddelen100106,7108,1108,1108,4108,2
Duurzame consumptiegoederen100129,3136,6136,4138,8133,7
w.o.      
huishoudelijke apparaten100132,8156,8160,0167,7169,2
vervoermiddelen en onderdelen100135,4137,3130,0141,6137,1
Overige goederen en diensten100117,0120,8123,1124,7124,5
w.o.      
motorbrandstoffen100106,1105,0106,8107,1107,6
verwarming, verlichting en water10099,7100,5102,6100,9102,3
        
Consumptieve bestedingen door huishoudens1) (binnenlands)100117,8121,9123,4125,0123,8
Werkelijke individuele consumptie100115,9119,8121,9124,3124,1
       
Bron: CBS (2004).CBS/MC/sep04/0032
1) Inclusief Instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.

Ontwikkelingen

De consumptie van alle huishoudens tezamen is sinds 1980 met circa 40% gestegen. Een afvlakking van de consumptie door de stagnerende economie is pas echt in 2003 waarneembaar (CBS, 2004). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de afname van de aankoop van duurzame consumptiegoederen.

Bronnen

Relevante informatie

  • Meer informatie over de consumptieve bestedingen is de vinden op StatLine (CBS).

Technische toelichting

Naam van het gegeven
-
Omschrijving
-
Verantwoordelijk instituut
-
Berekeningswijze
-
Basistabel
-
Geografische verdeling
-
Verschijningsfrequentie
-
Opmerking
Omdat onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) heeft plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen, is nog geen langere tijdreeks van de consumptieve bestedingen beschikbaar.
Betrouwbaarheidscodering
-

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 1995-2003 (indicator 0032, versie 05,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.