Consumptieve bestedingen, 2005-2018

U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.

In 2018 is de consumptie door huishoudens met 2,6 procent gestegen ten opzichte van 2017.

    2005 2010 2015 2016 2017 2018*
               
    volume-index (2015=100)        
               
Voedingsmiddelen 87,5 92,0 100 101,6 104,0 107,0
Dranken 89,9 96,9 100 99,3 98,1 100,8
Tabak   145,6 131,3 100 98,6 97,6 91,7
Duurzame consumptiegoederen 91,2 100,8 100 100,4 104,6 109,5
w.o. Elektrische apparatuur 59,1 87,5 100 100,7 106,7 114,3
  Vervoermiddelen 128,1 123,5 100 97,2 96,2 106,0
Energie, water en motorbrandstoffen 112,5 109,9 100 102,4 102,0 104,1
w.o. Energie en water 122,5 116,3 100 102,2 100,0 100,6
  Motorbrandstoffen 105,2 104,3 100 102,5 103,7 107,2
Producten voor persoonlijke verzorging 107,4 95,4 100 101,6 103,9 103,7
Overige goederen 109,9 105,2 100 99,5 101,6 104,7
Totaal diensten 100,0 97,7 100 101,7 103,9 106,2
               
Consumptieve bestedingen door            
Huishoudens 1) (binnenlands) 98,4 99,1 100 101,4 103,6 106,3
Werkelijke individuele consumptie 93,3 99,8 100 101,1 103,0 105,2
               
Bron: CBS           CBS/jan20
1) Inclusief instellingen zonder winstoogmerk (IZW) ten behoeve van huishoudens.      
* Voorlopig cijfer.            

Voor vijfde jaar op rij meer consumptie huishoudens

De consumptie door huishoudens is in 2018 met 2,6 procent gegroeid, in 2017 was dat 2,2 procent. De consumptie van de meeste goederen en diensten nam duidelijk toe. Consumenten schaften voor het vijfde achtereenvolgende jaar meer duurzame consumptiegoederen aan, vooral elektronica en schoenen en lederwaren. Aan tabak werd juist minder besteed. Ook de overheidsconsumptie nam voor het derde jaar op rij toe. Die groei kwam in 2018 uit op 1,6 procent.

Bronnen

Relevante informatie

Technische toelichting

Naam van het gegeven
Consumptieve bestedingen
Omschrijving
De ontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens
Verantwoordelijk instituut
Centraal Bureau voor de Statistiek
Berekeningswijze
Zie begrippenlijst consumptieve bestedingen
Geografische verdeling
Nederland
Verschijningsfrequentie
Jaarlijks
Opmerking
Er heeft onlangs een herberekening (een zogenaamde revisie) plaatsgevonden van de statistiek van de Nationale rekeningen. De cijfers over de voorgaande jaren zijn teruggerekend tot 1995.
Betrouwbaarheidscodering
Schatting, gebaseerd op een groot aantal (accurate) metingen; de representativiteit is grotendeels gewaarborgd.

Archief van deze indicator

Actuele versie
versie‎
23
Bekijk meer Bekijk minder
versie‎
22
versie‎
21
versie‎
20
versie‎
19
versie‎
18
versie‎
17
versie‎
16
versie‎
15
versie‎
14
versie‎
13
versie‎
12
versie‎
11
versie‎
10
versie‎
09
versie‎
08
versie‎
07
versie‎
06
versie‎
05
versie‎
04
versie‎
03

Referentie van deze webpagina

CBS, PBL, RIVM, WUR (2024). Consumptieve bestedingen, 2005-2018 (indicator 0032, versie 19,

) www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.